Policajný zbor SR - erb
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Oddelenie dokladov
vysunuté pracovisko Rajec
 
Telefón: 0961 403 944
 
 
Spracovanie a výdaj dokladov:
 
- občianske preukazy
- vodičské preukazy
- cestovné pasy
 
 
Stránkové dni:
 
 Utorok   9.00 - 12.30 hod.
 
 Štvrtok  9.00 - 15.00 hod.
 
 
 
 
Pracovisko sa nachádza v budove Mestského úradu Rajec, I. poschodie, vľavo,  číslo dverí 17.
 
Príslušné  informácie o postupe pri vybavovaní dokladov a poplatkoch sa nachádzajú na informačnej tabuli vedľa biometrického pracoviska.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa