Voľné pracovné miesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

PRIMÁTOR MESTA RAJEC v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov … viac informácii

Voľné pracovné miesto - ekonóm

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Ekonóm   Kvalifikačné predpoklady: - minimálne stredoškolské vzdelanie zo zameraním na ekonomiku   Iné kritériá a požiadavky: - podvojné účtovníctvo s… viac informácii

Zrušenievýberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec

V Rajci, 6.2.2018     Z R U Š E N I E výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec     Mesto Rajec ruší výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec, ktoré bolo vyhlásené dňa 2.1.2018… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov … viac informácii

Zrušenie výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Mudrochova 930/10, Rajec

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC   Z R U Š E N I E   výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec   Mesto Rajec ruší výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec vyhlásené dňa 1.12.2017 s termínom… viac informácii

Voľné pracovné miesto - príprava stavieb, údržba budov

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Mesto Rajec   príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Príprava stavieb, údržba budov   Kvalifikačné predpoklady: - Min. úplné stredné odborné vzdelanie stavebného smeru ukončené maturitou   Iné… viac informácii

Voľné pracovné miesto - správca Kultúrneho domu / údržbár, kurič

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec    prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   správca Kultúrneho domu / údržbár, kurič   Kvalifikačné predpoklady: - učňovské, resp. úplné stredné vzdelanie, - vyučenie v odbore elektrikár výhodou, -… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa