Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto - vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec    prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla s valníkom a čistiace vozidlo údržby komunikácií Mesta Rajec.   Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné… viac informácii

Výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy

Výsledky výberového konaniana obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy, 1. mája 412/1, 015 01 Rajec   Komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka ZUŠ, 1. mája 412/1, 015 01 Rajec oznamuje v zmysle § 5 ods. 6 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone… viac informácii

Zrušenie výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec

V Rajci, 6.8.2018     Z R U Š E N I E výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec     Mesto Rajec ruší výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec, ktoré bolo vyhlásené dňa 2.7.2018… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa