Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto - údržbár

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec    prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   údržbár   Kvalifikačné predpoklady: - učňovské, resp. úplné stredné vzdelanie, - vyučenie v odbore elektrikár výhodou, - všeobecné zručnosti v oblasti… viac informácii

Voľné pracovné miesto - vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec    prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla s valníkom a čistiace vozidlo údržby komunikácií Mesta Rajec.   Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie - náčelník Mestskej polície v Rajci

Mesto Rajec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: náčelník Mestskej polície v Rajci Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec Kvalifikačné predpoklady - minimálne úplné stredné vzdelanie - odborná spôsobilosť v zmysle § 25 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení - zbrojný… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy

PRIMÁTOR MESTA RAJEC   podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov … viac informácii

Zrušenie výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC   Z R U Š E N I E   výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec   Mesto Rajec ruší výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec vyhlásené dňa 3.7.2017 s termínom… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec

PRIMÁTOR MESTA RAJEC podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   v y h l… viac informácii

Voľné pracovné miesto - príprava stavieb, rozpočtár

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Mesto Rajec   príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta   Príprava stavieb, rozpočtár   Kvalifikačné predpoklady: - Min. úplné stredné odborné vzdelanie stavebného smeru ukončené maturitou   Iné kritériá… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa