Voľné pracovné miesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

PRIMÁTOR MESTA RAJEC v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov … viac informácii

Zrušenie výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Mudrochova 930/10, Rajec

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC   Z R U Š E N I E   výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec   Mesto Rajec ruší výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec vyhlásené dňa 3.12.2018 s termínom… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa