Voľné pracovné miesta

Výberové konanie: riaditeľ/riaditeľka Materskej školy na ul. Obrancov mieru Rajec

Výberové konanie: riaditeľ/riaditeľka Materskej školy na ul. Obrancov mieru Rajec
Zverejnené: 21.2.2024 Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen… viac informácii

Výberové konanie: riaditeľ/riaditeľka Technických služieb mesta Rajec

Výberové konanie: riaditeľ/riaditeľka Technických služieb mesta Rajec
Zverejnené: 21.2.2024   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec v zastúpení primátorom mesta Mgr. Petrom Hanusom vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení… viac informácii

Voľné pracovné miesto: závozník/naskakovač auta na vývoz komunálneho odpadu

Združenie Skládka odpadov Rajeckého regiónu, z dôvodu rozširovania svojich služieb, príjme do pracovného pomeru závozníka/naskakovača auta na vývoz komunálneho odpadu v Rajeckom regióne. Nástupný plat… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa