ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti: UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Uvítanie detí do života

 
Mesto organizuje pre deti s trvalým pobytom v meste  Rajec do 9 mesiacov veku dieťaťa slávnosť uvítania detí do života.
 
Po „novom“ už mesto nebude zasielať pozvánky pre rodičov automaticky, ale na základe písomnej žiadosti a písomného súhlasu o ochrane osobných údajov. Mesto následne na základe žiadosti pozýva tieto deti s ich rodičmi, po prípade osvojiteľmi, do priestorov Radnice mesta Rajec, aby sa zúčastnili slávnostného obradu uvítania do života.

 

V prípade, že máte záujem, vypíšte žiadosťsúhlas so  spracovaním osobných údajov a doručte nám ju jedným z týchto spôsobov:

- písomne na adresu:  Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
- osobne do podateľne Mestského úradu Rajec v úradných hodinách
- elektronicky na email: podatelna@rajec.sk

 

Bližšie informácie získate aj na telefónnych  číslach:

- 041/ 507 65 19 - sekretariát
- 041/ 507 65 13 - matrika
 
 
Tlačivá:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa