Úradné oznamy - rok 2019

Oznam Matričného úradu Rajec

    Oznam Matričného úradu Rajec   V dňoch 27.05 až 29.05.2019 bude matrika z dôvodu pracovného školenia zatvorená. Osvedčovaciu agendu vybavíte v kancelárií č. 2 MsÚ Rajec.   viac informácii

Výluka - Žilina – Bytčica – Lietavská Lúčka

Od 21. mája 2019 do odvolania bude z dôvodu mimoriadnej situácie (následky požiaru v blízkosti železničnej zastávky Žilina - Zariečie) trvať do odvolania dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku:   Žilina – Bytčica – Lietavská Lúčka V dôsledku výluky budú od 21. mája 2019 počas… viac informácii

Základná umelecká škola v Rajci Vás pozýva na prijímacie skúšky

Základná umelecká škola v Rajci Vás pozýva na prijímacie skúšky
Základná umelecká škola v Rajci Vás pozýva na prijímacie skúšky, ktoré budú v dňoch 27.5. – 31.5. 2019 od 13:00 do 17:30 h do nasledujúcich odborov ZUŠ: hudobného, výtvarného, tanečného, literárno-dramatického. kontakt: tel.041-5122075; www.mzusrajec.sk; e-mail: mzsusrajec@gmail.com viac informácii

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2019

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2019
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2019 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika 3. Deň konania jarmoku:  10. august 2019 od 8:00 hod. 4.… viac informácii

Dotazník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k prieskumu financovania a finančných potrieb slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva

Dotazník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k prieskumu financovania a finančných potrieb slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva
  Pomôžte nám zlepšiť financovanie slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Vyplňte krátky dotazník a dajte nám vedieť, aké sú Vaše potreby financovania.   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Európskou investičnou bankou a… viac informácii

Máš nápad - požiadaj župu o dotáciu

Máš nápad - požiadaj župu o dotáciu
Žilinský samosprávny kraj prichádza s možnosťou pre obyvateľov kraja požiadať o dotáciu a získať 3100 € na nápady, ktoré by zlepšili podobu prostredia, v ktorom žijeme. Cieľ programu: V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozv oja ŽSK pre roky 2014 – 2020, strategický… viac informácii

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Stretnutie občanov s vedením Mesta Rajec

Stretnutie občanov s vedením Mesta Rajec
Stretnutie občanov s vedením Mesta Rajec Dňa 3.4.2019 sa o 17.00 hod. uskutoční v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu Rajec verejné stretnutie občanov s vedením mesta Program stretnutia: 1. Odprezentovanie aktuálnych informácií o dianí v meste 2. Oboznámenie občanov so zámermi na… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Komenského, 1. mája, Fučíkova, Nádražná

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Komenského, 1. mája, Fučíkova, Nádražná
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      15.4.2019 od 7:30 hod. do 15:30 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii
« späť 1 2 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa