Úradné oznamy - rok 2019

Zmena využitia športovej haly – anketa

Zmena využitia športovej haly – anketa
 
Vážení spoluobčania,
 
budova „športovej haly“ je dlhodobo nevyužitá, čo sa aj odrazilo na jej stave. Čiastočná úprava realizovaná v roku 2018 zabránila jej ďalšiemu znehodnocovaniu, avšak nevyriešila ďalšie zmysluplné využitie objektu. Po zvážení viacerých možností jej využitia si Vás dovoľujem spolu s Mestským zastupiteľstvom Rajec osloviť, ako občanov Rajca, s možnosťou vyjadrenia Vášho názoru, prípadne návrhu na využitie tohto objektu do budúcnosti.
Pre Vašu lepšiu predstavu si môžete virtuálne pozrieť vnútorný stav budovy na našom webovom sídle mesta, prípadne na videu, ktoré je zverejnené na obrazovke vo vstupnej časti budovy mestského úradu.
 
Budeme radi, ak nám zašlete Váš návrh možného riešenia, či služby, ktorú by ste chceli mať v tomto objekte e-mailom na adresu prednosta@rajec.sk, prípadne písomne, vložením do anketovej schránky umiestnenej vo vestibule Mestského úradu Rajec.
 
Dúfame, že Vás naša anketová výzva osloví a budete sa takto môcť aj Vy podieľať na riešení vecí verejných. Vaše návrhy zašlite najneskôr do 31. 7. 2019. Vopred Vám ďakujeme za váš názor.
 
                                      S úctou
Ing. Milan Lipka
primátor mesta
 
 
Športová hala - kliknutím na obrázok sa Vám spustí vizualizácia
 
 

Zákadná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov ponúka voľné kapacity vo svojich MŠ v Lietavskej Svinnej a Babkove

Zákadná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov ponúka voľné kapacity vo svojich MŠ v Lietavskej Svinnej a Babkove
  Zákadná škola s materskou školou Lietavská Svinná - Babkov ponúka voľné kapacity vo svojich MŠ v Lietavskej Svinnej a Babkove   Ponúkame :         - novo vybudované priestory Materskej školy         -  Základná… viac informácii

Čiastočná uzávierka parkoviska na ulici Hollého - bytový dom 159 - 163

Čiastočná uzávierka parkoviska na ulici Hollého - bytový dom 159 - 163
O Z N A M   Vážení občania,    oznamujeme Vám, že od 1.7.2019 do 30.9.2019 bude čiastočne uzavreté parkovisko na ulici Hollého (od BD s.č. 163 až po BD  s.č. 159) z dôvodu výmeny rozvodov ústredného kúrenia spoločnosti BINEKO s.r.o. Rajec.   Náhradné parkovanie… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Partizánska

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Partizánska
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      10.7.2019 od 7:30 hod. do 16:00 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Benkova, 1. mája, Fučíkova, Nádražná, Janka Kráľa, Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Obrancov mieru, Sama Chalupku,

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Benkova, 1. mája, Fučíkova,  Nádražná, Janka Kráľa, Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Obrancov mieru, Sama Chalupku,
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      11.7.2019 od 7:30 hod. do 15:15 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Výluka Žilina - Rajec v dňoch 10. – 14. júna 2019

  V dňoch 10. – 14. júna 2019   budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) vykonávané výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku:   Žilina - Rajec   vlak odchod príchod 10.6.2019 11. -13.6.2019 14.6.2019 … viac informácii

Základná umelecká škola v Rajci Vás pozýva na prijímacie skúšky

Základná umelecká škola v Rajci Vás pozýva na prijímacie skúšky
Základná umelecká škola v Rajci Vás pozýva na prijímacie skúšky, ktoré budú v dňoch 27.5. – 31.5. 2019 od 13:00 do 17:30 h do nasledujúcich odborov ZUŠ: hudobného, výtvarného, tanečného, literárno-dramatického. kontakt: tel.041-5122075; www.mzusrajec.sk; e-mail: mzsusrajec@gmail.com viac informácii

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2019

Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2019
MESTO RAJEC Organizačné pokyny Rajeckého jarmoku 2019 1. Usporiadateľ:   Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 2. Miesto konania jarmoku: Námestie SNP, ul. Bielisko, ul. Kukučínova, ul. M. R. Štefánika 3. Deň konania jarmoku:  10. august 2019 od 8:00 hod. 4.… viac informácii

Dotazník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k prieskumu financovania a finančných potrieb slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva

Dotazník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k prieskumu financovania a finančných potrieb slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva
  Pomôžte nám zlepšiť financovanie slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Vyplňte krátky dotazník a dajte nám vedieť, aké sú Vaše potreby financovania.   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Európskou investičnou bankou a… viac informácii

Máš nápad - požiadaj župu o dotáciu

Máš nápad - požiadaj župu o dotáciu
Žilinský samosprávny kraj prichádza s možnosťou pre obyvateľov kraja požiadať o dotáciu a získať 3100 € na nápady, ktoré by zlepšili podobu prostredia, v ktorom žijeme. Cieľ programu: V súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozv oja ŽSK pre roky 2014 – 2020, strategický… viac informácii
« späť 1 2 3 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa