Autor: Miroslav Bros, 16.12.2019

Schválené všeobecne záväzné nariadenia Mesta Rajec
na mestskom zastupiteľstve, konaného dňa 12.12.2019