Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Rozhodnutie o umiestnení stavby - 7991 – RAJEC – ul. Športová – zahustenie TS pri ihrisku

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/1645/2016/UR/20-Ďu dňa 28.7.2016   VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Meno (názov) a adresa žiadateľa: MONDEZ s.r.o. Ing. Martin Ondrušek Námestie hrdinov 380/10 010 03 Žilina… viac informácii

Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 4

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/1272/2016/UR/16-Ďu dňa 22.7.2016   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený  Ing. Kamil Krausz -… viac informácii

Stavebné povolenie - Novostavba - Zázemie pre DRIVING GOLF

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec Č.j.: 01/1956/2016-  Č. záznamu: 01/1956/2016/ST/41-Ja Vybavuje: Ing. Dita Jarinová Tel: 041/5076515 E-mail: dita.jarinova@rajec.sk dňa 15.7.2016   STAVEBNÉ POVOLENIE   Mesto Rajec, ako stavebný… viac informácii

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Areál kamiónovej dopravy firmy DeutschMann Transport s.r.o.

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1679/2016/UR/14-Ďu dňa 20.7.2016   VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Meno (názov ) a adresa žiadateľa: Proj-Ing. s.r.o., v zastúpení Ing. Andreou Pagáčovou 013 22… viac informácii

Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 2

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1274/2016/UR/11-Ďu dňa 20.6.2016   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený: Ing. Kamil Krausz –… viac informácii

Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTC/B-ZA-Rajec polygon VDSL 3

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1274/2016/UR/11-Ďu dňa 20.6.2016   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený: Ing. Kamil Krausz –… viac informácii

Oznámenie O strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.1"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina   Vec: Oznámenie O strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a… viac informácii

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1679/2016 dňa 10.6.2016 VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Proj-Ing. s.r.o. v… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - Aktualizácia pre obdobie 2015 - 2020" - Verejná vyhláška

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina   Vec: Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - Aktualizácia pre… viac informácii

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1645/2016 dňa 22.6.2016   OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU Meno (názov) a adresa žiadateľa : MONDEZ s.r.o. Ing. Martin Ondrušek… viac informácii
« späť 1 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa