Druhé celoplošné testovanie občanov na COVID-19 - odberové miesta (pozor zmena!)

Druhé celoplošné testovanie občanov na COVID-19 v Rajci

 

    Mesto Rajec oznamuje, že druhé celoplošné testovanie občanov bude realizované v dňoch 7. -  8.11.2020 v čase od 08:00 – 12:00, 12:45 – 17:00 a 17:30 – 20:00 hod.

 

   Priestory na testovanie budú na niektorých odberových miestach iné ako počas 1. kola plošného testovania, testovať sa bude prevažne v interiéri.

   Odberové miesto Materskej školy Obrancov mieru je presunuté do budovy Kultúrneho domu, so vstupom od hlavného vchodu z ulice 1. mája!

   Do odberového miesta Mestského úradu sa sústreďujte priamo z centra  námestia.

 

   Testovanie sa týka osôb vo veku od 10 do 65 rokov.

   Vyzývame občanov, aby vo vlastnom záujme dodržiavali určený harmonogram podľa ulíc a nepreťažovali odberové miesta. Využite nainštalované kamery na overenie si situácie z vášho odberového miesta.  

    Dodržiavajte odstup minimálne 2m od ostatných občanov.

                       

 

Odberové miesto č. 01

Základná škola, Lipová 2, Rajec – hlavný vchod do budovy     Odberové miesto č. 01 - ZŠ Lipová ul.

 

Harmonogram testovania podľa ulíc na odberovom mieste:

7.11.2020        Hollého (č. 1 – 49) – bytové domy

8.11.2020        Lipová, Orgovánová, Ružová, Jabloňová

 


 

Odberové miesto č. 02

budova Kultúrneho domu, 1. mája 412/1, Rajec                       Odberové miesto č. 02 - Kultúrny dom, ul. 1. mája

 

Harmonogram testovania podľa ulíc na odberovom mieste:

7.11.2020        S. Chalupku, Moyzesova, Obr. mieru  

8.11.2020        Hurbanova (č. 1–4, 6–12), Fučíkova,

                          Krivín, Záhradnícka, Nádražná (č. 25-37),

                          Jánošíkova, 1. mája

 

 


 

Odberové miesto č. 03

Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2 -

vstupný vestibul do budovy mestského úradu                      Odberové miesto č. 03 - Mestský úrad, Námestie SNP

 

Harmonogram testovania podľa ulíc na odberovom mieste:

7.11.2020        Javorová, Smreková, Bystrická, Lúčna, Bielisko

8.11.2020        Športová, Hviezdoslavova, Kostolná, Nádražná (č. 1-23, 38-64),

                          Kmeťova, Hurbanova (č. 5), Kollárova, M.R. Štefánika,

                          Hollého (rod. domy č. 60-117), Komenského, Nám. SNP,

                          Námestie Andreja Škrábika, Sládkovičova, Šafárikova, Švermova,

                          Vojtová, Zakamenica, Partizánska (č. 1-10, 134–143), Štúrova,

                          mestská časť Rajec-Charubina, Občania bez domova s trvalým pobytom Rajec  

 


 

 

Odberové miesto č. 04

Areál Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec            Odberové miesto č. 04 - Materská škola na Mudrochovej ul.

 

Harmonogram testovania podľa ulíc na odberovom mieste:

7.11.2020        Mudrochova, Pri Rajčanke, Slottova, Fullova, Plávkova, 

                          Nerudova, Jilemnického  

8.11.2020        Benkova, Partizánska (č. d. 11 – 133, 144 - 146), Haškova, Janka Kráľa,

                          Frivaldského, Alexyho

 

 

Inštruktážne video z testovania na odbernom mieste nájdete na:

https://www.youtube.com/watch?v=oTKriurg7Co&feature=emb_logo

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa