Univerzita tretieho veku - pobočka Rajec

Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania - Univerzita tretieho veku

otvára v akademickom roku 2024/2025 na pobočke Rajec

1-ročné štúdium – Aktívny senior alebo 1-ročné štúdium – Rajecké dominanty

 

Miesto výučby: veľká zasadačka Mestského úradu, Námestie SNP 2/2, Rajec

Deň výučby v pracovnom týždni:
Rajecké dominanty, 1x do mesiaca, od 14:00 do 16:15 hod. – prvý pondelok v mesiaci

Deň výučby v pracovnom týždni:
Aktívny senior, 1x do mesiaca, od 14:00 do 16:15 hod. – prvý utorok v mesiaci

Viac informácií o študijných odboroch sa dozviete z priložených PDF súboroch.
 

Prihlasuje sa od 2. mája 2024 až do 30. júna2024 prostredníctvom elektronickej prihlášky tu:
https://ucv.uniza.sk/univerzita-tretieho-veku/prihlaska-na-studium/

Alebo osobne v Mestskej knižnici Rajec (budova MsÚ, vľavo), počas pracovných dní od pondelka do piatka 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa