Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 12.9.2022

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT

pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec

 

Rajec 8.9.2022

 

POZVÁNKA

 

    Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2022 (t.j. pondelok) o 16.00 hod v miestnosti č. 17 na prvom poschodí

 

Program:

1. Správy z výchovno vzdelávacieho procesu škôl

2. Diskusia

3. Ukončenie             

 

 Ján Kavec, v.r.

 predseda komisie

 

Pozývajú sa:

Mgr. Michal Šupka, Smreková 189/4, Rajec

Martin Matejka, Moyzesova 831/30, Rajec

Lumír Kardoš, 1. mája 454/46   Rajec

PaedDr. Ján Mihalec, Kostolná 57/29, Rajec

Ing. Marek Kmeť, Hollého 161/15

Jana Demeterová, Mudrochova 908/3, Rajec

Mgr. Tomáš Stránský, vedúci odd. kultúry a športu

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa