OZNAM - Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám

OZNAM
 
Pri príležitosti vianočných sviatkov Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Na vecnú dávku majú nárok rodiny, kde v spoločne posudzovaných osobách sa nachádzajú nezaopatrené deti, s trvalým pobytom v meste Rajec.
 
Rodiny, ktoré prejavia záujem o vecnú dávku, predložia potvrdenie z ÚPSVaR
o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a občiansky preukaz v dňoch:
 
od 28.11. do 05.12.2017 počas úradných hodín MsÚ,
v kancelárii č. 20 alebo 15 na 1. poschodí MsÚ Rajec.
 
MsÚ Rajec, odd. správne
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa