Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
 
    Oznamujeme Vám, že dňa
 
12.1.2018 od 8:00 hod. do 15:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec: 
 
Číslo
odberného
miesta
Ulica
Číslo
domu
Číslo
odberného
miesta
Ulica
Číslo
domu
24ZSS7307018000Q Bielisko 656 24ZSS72238850004 Námestie SNP 21
24ZSS7223829000K M. R. Štefánika 5 24ZSS7223887000V Námestie SNP 21
24ZSS7224050000L Nádražná 1 24ZSS72238940003 Námestie SNP 22
24ZSS7161478000D Nádražná 2 24ZSS7223898000K Námestie SNP 22
24ZSS7161480000A Nádražná 5 24ZSS7223900000X Námestie SNP 22
24ZSS4516359000P Nádražná 274 24ZSS72239660004 Námestie SNP 23
24ZSS9790585000P Námestie SNP 0 24ZSS722396700AG Námestie SNP 26
24ZSS71609740006 Námestie SNP 1 24ZSS7223970000S Námestie SNP 27
24ZSS72238930008 Námestie SNP 1 24ZSS71609910009 Námestie SNP 28
24ZSS7223896000U Námestie SNP 1 24ZSS7223971000N Námestie SNP 28
24ZSS7223902000N Námestie SNP 2 24ZSS7330705000R Štúrova 0
24ZSS72239050008 Námestie SNP 2 24ZSS45310750002 Štúrova 151
24ZSS72239060003 Námestie SNP 2 24ZSS4531077000T Štúrova 151
24ZSS7160977000S Námestie SNP 3 24ZSS45310780000 Štúrova 151
24ZSS7223913000C Námestie SNP 4 24ZSS45310840001 Štúrova 151
24ZSS7160982000A Námestie SNP 14 24ZSS4531086000S Štúrova 151
24ZSS71609830005 Námestie SNP 14 24ZSS4531087000N Štúrova 151
24ZSS7185600000V Námestie SNP 14 24ZSS4531089000D Štúrova 151
24ZSS7185601000Q Námestie SNP 14 24ZSS4531090000F Štúrova 151
24ZSS7223934000W Námestie SNP 14 24ZSS45310930000 Štúrova 151
24ZSS7223936000M Námestie SNP 14 24ZSS4531094000W Štúrova 151
24ZSS7223938000C Námestie SNP 15 24ZSS4531095000R Štúrova 151
24ZSS7223889000L Námestie SNP 17 24ZSS4531096000M Štúrova 151
24ZSS7160988000H Námestie SNP 18 24ZSS4531097000H Štúrova 151
24ZSS7160990000E Námestie SNP 18 24ZSS4531098000C Štúrova 151
24ZSS7185602000L Námestie SNP 18 24ZSS45310990007 Štúrova 151
24ZSS7223943000V Námestie SNP 18 24ZSS453110000OP Štúrova 151
24ZSS7223945000L Námestie SNP 18 24ZSS4531101000K Štúrova 151
24ZSS7223946000G Námestie SNP 18 24ZSS4531102000F Štúrova 151
24ZSS7223947000B Námestie SNP 18 24ZSS4531103000A Štúrova 151
24ZSS72239480006 Námestie SNP 18 24ZSS7303375000G Štúrova 6660
24ZSS72239490001 Námestie SNP 18  
24ZSS7223952000U Námestie SNP 18
24ZSS7223953000P Námestie SNP 18
24ZSS7223955000F Námestie SNP 18
24ZSS7223956000A Námestie SNP 18
24ZSS72239580000 Námestie SNP 18
24ZSS7223959000W Námestie SNP 18
24ZSS7223961000T Námestie SNP 18
24ZSS72239620000 Námestie SNP 18
24ZSS7223963000J Námestie SNP 19
 
   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                        Ing. Pavol Pekár v.r.
                                                                                                      riadieľ sekcie Dispečingy
                                                                                                        SSE - Distribúcia, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa