ODDELENIE KULTÚRY A ŠPORTU

 
 
Úradné hodiny: 
odd. kultúry a športu
(1. poschodie) 
   Pondelok     8.00 - 12.00 
13.00 - 15.00
 Utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 Streda 8.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
 Štvrtok nestránkový deň
 Piatok 8.00 - 12.00  
 
 
 Úradné hodiny:
mestská knižnica
   Pondelok     8.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
 Utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
 Streda 8.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
 Štvrtok 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
 Piatok 8.00 - 12.00   13.00 - 16.00

 
 
ZAMESTNANCI:
 Mgr. Tomáš Stránský   vedúci
  0910 909 049
041/ 542 20 67
 tomas.stransky@rajec.sk
 Jaroslav Kopera
 referát kultúry,
 mestská knižnica
 041/542 47 03
0910 923 575
 kniznica.rajec@rajec.sk
 Mgr. Peter Uhlárik
 referát kultúry,
 mestská knižnica
041/542 47 03
0910 923 575
 peter.uhlarik@rajec.sk
 Zuzana Ščasná  referát kultúry,
 Rajčan
041/ 507 65 33
 0918 774 084
 zuzana.scasna@rajec.sk
 
 
Oddelenie kultúry a športu  
 
 
Predmetom činnosti organizácie je najmä:

    a) organizovanie a koordinovanie kultúrno-spoločenských aktivít iniciovaných zriaďovateľom,
    b) spolupráca s miestnymi záujmovými organizáciami, združeniami, klubmi, školami, školskými 
        zariadeniami, jednotlivcami, podnikateľmi a pod.,
    c) vykonávanie informačnej, propagačnej a vydavateľskej činnosti, zabezpečenie informácií
        o meste a regióne pre potreby obyvateľov a návštevníkov mesta,
    d) realizácia zámerov rozvoja v oblasti kultúry a spoločenského života,
    e) prevádzkovaniemestského múzea, mestskej knižnice, videostrediska a iných kultúrnych objektov v meste,
    f) podieľanie sa na ochrane a uchovávaní hodnôt ľudovej kultúry.
 
Prenájom nebytových priestorov
- Kultúrny dom; Klub dôchodcov; Veľká zasadačka MsÚ; Malá zasadačka MsÚ ...viac informácií (kliknite na tento odkaz)

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa