Autor: Zuzana Ščasná, 20.02.2012
 
PRACOVNÁ DOBA
 
pondelok
8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
utorok 8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
streda 8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
štvrtok 8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
piatok 8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
 
 
 
 
 
ZAMESTNANCI:
 Mgr. Tomáš Stránský   vedúci
  0910 909 049
041/ 542 20 67
 tomas.stransky@rajec.sk
 Zuzana Ščasná  referát kultúry
 041/ 507 65 33
 0918 774 084
 zuzana.scasna@rajec.sk
 Eva Pekná    referát kultúry
  041/542 47 03
0910 923 575
 eva.pekna@rajec.sk
 Jaroslav Kopera  referát kultúry
 041/542 47 03
0910 923 575
 
 Alena Turancová  kultúrny dom
0905 822 344  
 
 
Predmetom činnosti organizácie je najmä:

    a) organizovanie a koordinovanie kultúrno-spoločenských aktivít iniciovaných zriaďovateľom,
    b) spolupráca s miestnymi záujmovými organizáciami, združeniami, klubmi, školami, školskými 
        zariadeniami, jednotlivcami, podnikateľmi a pod.,
    c) vykonávanie informačnej, propagačnej a vydavateľskej činnosti, zabezpečenie informácií
        o meste a regióne pre potreby obyvateľov a návštevníkov mesta,
    d) realizácia zámerov rozvoja v oblasti kultúry a spoločenského života,
    e) prevádzkovaniemestského múzea, mestskej knižnice, videostrediska a iných kultúrnych objektov v meste,
    f) podieľanie sa na ochrane a uchovávaní hodnôt ľudovej kultúry.
 
Prenájom nebytových priestorov
- Kultúrny dom; Klub dôchodcov; Veľká zasadačka MsÚ; Malá zasadačka MsÚ ...viac informácií (tu)