Autor: Zuzana Ščasná, 20.02.2012

Názov:
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC - ODDELENIE KULTÚRY
Sídlo: NÁMESTIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC
 
 
OTVÁRACIA DOBA POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
 
po  23.12.2019 ...... 8.00 - 12.00
ut  24.12.2019    zatvorené
st  25.12.2019    zatvorené
št  26.12.2019    zatvorené
pi  27.12.2019    8.00 - 12.00
so  28.12.2019    zatvorené
ne  29.12.2019    zatvorené
       
po  30.12.2019    8.00 - 12.00
ut  31.12.2019    8.00 - 12.00
st  1.1.2020    zatvorené
št  2.1.2020    8.00 - 16.00
pi  3.1.2020    8.00 - 16.00
so  4.1.2020    zatvorené
ne  5.1.2020    zatvorené


 
 
 
 
PRACOVNÁ DOBA
pondelok – piatok 8.00 – 16.00 hod.
 
 
Tel./fax:  041/ 542 47 03
Tel.: 041/ 542 20 67
Mobil:  0910 909 049, 0910 923 575
 
 
ZAMESTNANCI:
 Anna Tordová    vedúca
 041/ 542 20 67,
 0910 909 049
 anna.tordova@rajec.sk
 Zuzana Ščasná  kultúrno-osvetový pracovník
 041/ 542 47 03,
 0910 923 575
 zuzana.scasna@rajec.sk
 Eva Pekná    kultúrno-osvetový pracovník
 041/ 542 47 03,
 0910 923 575
 eva.pekna@rajec.sk
 Jaroslav Kopera  kultúrno-osvetový pracovník  041/ 542 47 03  
 
 
Predmetom činnosti organizácie je najmä:

    a) organizovanie a koordinovanie kultúrno-spoločenských aktivít iniciovaných zriaďovateľom,
    b) spolupráca s miestnymi záujmovými organizáciami, združeniami, klubmi, školami, školskými 
        zariadeniami, jednotlivcami, podnikateľmi a pod.,
    c) vykonávanie informačnej, propagačnej a vydavateľskej činnosti, zabezpečenie informácií
        o meste a regióne pre potreby obyvateľov a návštevníkov mesta,
    d) realizácia zámerov rozvoja v oblasti kultúry a spoločenského života,
    e) prevádzkovaniemestského múzea, mestskej knižnice, videostrediska a iných kultúrnych objektov v meste,
    f) podieľanie sa na ochrane a uchovávaní hodnôt ľudovej kultúry.
 
Prenájom nebytových priestorov
- Kultúrny dom; Klub dôchodcov; Veľká zasadačka MsÚ; Malá zasadačka MsÚ ...viac infromácií (tu)