ODDELENIE KULTÚRY

OZNAM


oznamujeme vám, že od 1.4.2019

budú oddelenie kultúry MsÚ Rajec a mestská knižnica

otvorené od 8.00 do 16.00 hod.

Z dôvodu dlhodobej PN.

 


 

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

 
          Mesto Rajec oznamuje, že k 31.12.2016 bola zrušená rozpočtová organizácia Mestské kultúrne stredisko Rajec, so sídlom Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO: 00185809 bez právneho nástupníctva s tým, že všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej rozpočtovej organizácie prechádzajú od 01.01.2017 na zriaďovateľa – Mesto Rajec.          V súlade s vyššie uvedeným dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v akejkoľvek ďalšej komunikácii používali identifikačné údaje, a to: 
                                  
 
  Mesto Rajec
Sídlo: 
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: 
SK46 0200 0000 0000 2362 1432
Zastúpený: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta, v.r.
 
 
Názov:
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC - ODDELENIE KULTÚRY
Sídlo: NÁMESTIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC
 
 
PRACOVNÁ DOBA
 
1. september - 30. jún:
pondelok – piatok       8.00 – 17.00 hod.
   
1. júl - 31. august:
pondelok – piatok 8.00 – 16.00 hod.
 
 
Tel./fax:  041/ 542 47 03
Tel.: 041/ 542 2067, 041/ 542 47 04
Mobil:  0910 909 049, 0910 923 575
 
 
ZAMESTNANCI:
 Anna Tordová    vedúca
 041/ 542 2067,
 0910 909 049
 anna.tordova@rajec.net
 Zuzana Ščasná  kultúrno-osvetový pracovník
 041/ 542 47 03,
 0910 923 575
 zuzana.scasna@rajec.net
 Eva Pekná    kultúrno-osvetový pracovník
 041/ 542 47 03,
 0910 923 575
 eva.pekna@rajec.net
 Jaroslav Kopera  kultúrno-osvetový pracovník  041/ 542 47 03  
 
 
Predmetom činnosti organizácie je najmä:

    a) organizovanie a koordinovanie kultúrno-spoločenských aktivít iniciovaných zriaďovateľom,
    b) spolupráca s miestnymi záujmovými organizáciami, združeniami, klubmi, školami, školskými 
        zariadeniami, jednotlivcami, podnikateľmi a pod.,
    c) vykonávanie informačnej, propagačnej a vydavateľskej činnosti, zabezpečenie informácií
        o meste a regióne pre potreby obyvateľov a návštevníkov mesta,
    d) realizácia zámerov rozvoja v oblasti kultúry a spoločenského života,
    e) prevádzkovanie Mestského múzea, Mestskej knižnice, videostrediska a iných kultúrnych objektov v meste,
    f) podieľanie sa na ochrane a uchovávaní hodnôt ľudovej kultúry.
 
Prenájom nebytových priestorov
- Kultúrny dom; Klub dôchodcov; Veľká zasadačka MsÚ; Malá zasadačka MsÚ ...viac infromácií (tu)

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa