SPRAVODAJCA Mestského múzea

    Spravodajca mestského múzea v Rajci začal vychádzať ihneď po založení múzea v roku 1993 dvakrát do roka a od roku 1996 už iba jedenkrát ročne. Od roku 2004 do roku 2007 mal malú odmlku, od tohto roku však vychádza pravidelne 1-krát ročne. Sú v ňom uverejnené odborné články súvisiace nielen s mestom Rajec, ale aj blízkym okolím – dočítate sa v ňom rôzne zaujímavosti o histórii, jeho nárečí, faune, flóre...
 
   UZÁVIERKA PRÍSPEVKOV - najneskôr do 30. júna aktuálneho roka: poštou na adresu redakcie, e-mailom, osobne: MsÚ Rajec - odd. kultúry a športu
 
KONTAKTY:
Adresa: MsÚ Rajec - odd. kultúry a športu
Námestie SNP 2/2
015 22  Rajec
Tel.:  
041/ 507 65 33
Mobil: 0918 774 084
e-mail: zuzana.scasna@rajec.sk


SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2021
 
V tomto čísle si prečítate:
Prvá autobusová  doprava Rajec-Čičmany a hostinec Rudolfa Lamoša; Čriepky z kroniky Rajca (15. časť); Rajecký nárečový slovník – 14. výber: lexika súvisiaca s tradičným odievaním, obutím a niektorými pracovnými postupmi pri ich výrobe v rajeckom nárečí (1. časť: písmená A - M); Minulosť a súčasnosť rajeckého piva
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2020

V tomto čísle si prečítate:
Čriepky z kroniky Rajca – 14. časť; Nenápadný hmyz Rajeckej doliny 6; Rajecký nárečový slovník – 13. výber: lexika súvisiaca s varením a jeho prípravou v rajeckom nárečí (2. časť: písmená N – Ž); Kniha nielen o tradičnom odievaní; Andrej Pauliny: veľký muž z malého mesta.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA  V RAJCI 2019
 
V tomto čísle si prečítate:
Rajecký mestský pivovar; Rajecké súdnictvo; Čriepky z kroniky Rajca – 13. časť; Rajecký nárečový slovník – 12. výber: lexika súvisiaca s varením a prípravou jedla v rajeckom nárečí (1. časť: písmená A – M); Prvá slovenská kuchárka.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2018

V tomto čísle si prečítate:
Mestské múzeum máme v Rajci už 25 rokov; Čriepky z kroniky Rajca – 12. časť; Rajecký nárečový slovník – 11. výber: nárečové slová z okolia Rajca ako súčasť severotrenčianskej lexiky v Slovníku slovenských nárečí; Výskum mestského múzea odhalil niekoľko zaujímavostí; Čo ukrýva kniha Z vŕšku do doliny? Rajecký kostol – pamätník dávnych časov.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2017
 
V tomto čísle si prečítate:
Úrodný život Romualda Zaymusa; František Kalesný a jeho výskum v Rajeckej doline; Čriepky z kroniky Rajca – 11. časť; Nenápadný hmyz Rajeckej doliny 5; Rajecký nárečový slovník – 10. výber: písmeno Ž.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2016

V tomto čísle si prečítate:
Krátke správy z novších archeologických výskumov v Rajci v rokoch 2015 a 2016; Čriepky z Kroniky Rajca – 10. časť; Nenápadný hmyz Rajeckej doliny 4; Rajecký nárečový slovník – 9. výber: písmeno Z; Šťúriky Rajeckej doliny a vybraných lokalít.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2015
 
V tomto čísle si prečítate:
Zemania v mestečku Rajec, Čriepky z Kroniky Rajca – 9. časť; Stopy drotárov v Rajci; Rajecký nárečový slovník – 8. výber: písmeno V; Rajecká knižnica oslávila 90. výročie.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2014
 
V tomto čísle si prečítate:
Reštaurovanie historickej mapy mesta Rajec z roku 1847; Čriepky z Kroniky Rajca –8. časť; Nenápadný hmyz Rajeckej doliny 3; Rajecký nárečový slovník – 7. výber: písmená T – U; Pohánkovec – ohrozenie pre biotopy Rajeckej doliny.
SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2013
 
V tomto čísle si prečítate:
Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava v Rajci (reštaurátorský výskum v rokoch 2009 – 2013); Čriepky z kroniky Rajca – 7. časť; História výskumu fauny motýľou Rajeckej kotliny – III. časť; Bibliografia koleopterologickej literatúry z územia Rajeckej kotliny; Nenápadný hmyz Rajeckej doliny 2.
« späť 1 2 3 4 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa