Autor: Zuzana Ščasná, 20.02.2012
    Spravodajca mestského múzea v Rajci začal vychádzať ihneď po založení múzea v roku 1993 dvakrát do roka a od roku 1996 už iba jedenkrát ročne. Od roku 2004 do roku 2007 mal malú odmlku, od tohto roku však vychádza pravidelne 1-krát ročne. Sú v ňom uverejnené odborné články súvisiace nielen s mestom Rajec, ale aj blízkym okolím – dočítate sa v ňom rôzne zaujímavosti o histórii, jeho nárečí, faune, flóre...
 
   UZÁVIERKA PRÍSPEVKOV - najneskôr do 30. júna aktuálneho roka: poštou na adresu redakcie, e-mailom, osobne: MsÚ Rajec - odd. kultúry a športu
 
KONTAKTY:
Adresa: MsÚ Rajec - odd. kultúry a športu
Námestie SNP 2/2
015 22  Rajec
Tel.:  
041/ 542 47 03
Mobil: 0945 445 590
e-mail: julia.marcinova@rajec.sk