Stredoslovenská distribučná, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
 
    Oznamujeme Vám, že v uvedených dňoch bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec:
 
    3.4.2020 od 7:30 hod. do 14:50 h. 
 
Ulica
Číslo domu
- odberné miesto
Kostolná  
51
Lipová  
24ZSS4574050000G
1
Lúčna  
24ZSS7314197000S
24ZSS73252120003
12, 13, 23, 24, 25, 970, 1110, 1111, 1113, 1118,
1119, 1123, 1125, 1129, 1130, 1138, 1141
M. R. Štefánika  
3
 
   14.4.2020 od 7:30 hod. do 15:30 h. 
 
Ulica
Číslo domu
- odberné miesto
Hollého  
45, 47, 150, 200
Jabloňová  
24ZSS4573994000S
1, 2, 3, 4, 195, 
Javorová  
1, 2, 3, 4, 186, 
Orgovánová  
1, 197
Ružová  
191, 192 
Smreková  
1, 3, 4, 5, 6, 173, 187
 
   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa § 31 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                        Ing. Júlis Bodor v.r.
                                                                                                      riadieľ sekcie Dispečingy
                                                                                                 Stredoslovenská distribučná, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa