logo-Environmentálny fond
Projekt Elektromobil pre mesto Rajec
Poskytovateľ dotácie Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava
Žiadosť o poskytnutie dotácie č. 130326 zo dňa 23.4.2018
Roznodnutie o poskytnutí dotácie  č. 130326/J1-32/18 zo dňa 15.8.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie  č. 130326 08U02 zo dňa 26.11.2018
Oblasť podpory:  J: ELEKTROMOBILITA
Činnosť:  J1: Podpora elektromobility
Typ elektromobilu:  N1, Nissan e-NV200 Van Acenta
Dodávateľ:  POINT a.s., Žilina, Vysokoškolákov 35, 010 08 Žilina
Kúpna zmluva:  Kúpna zmluva č. 2018/276 zo dňa 25.9.2018
Cieľ projektu  Cieľom realizácie projektu je formou využívania vozidla s nulovými emisiami zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia. Teda dosiahnutie celkovej ochrany životného prostredia v rámci mesta a okolia pre súčasné, ale i budúce generácie. Projektom sa dosiahne naplnenie ustanovení štátnej environmentálnej politiky a naplnenie záväzkov v rámci Ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ku ktorým sa SR zaviazala.
Opis a výsledku projektu  Mesto Rajec v apríli 2018 podalo Žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmenálne fondu, ktorej predmetom bolo zakúpenie elektromobilu pre mesto Rajec. Na základe Rozhodnutia č. 130326/J1-32/18 z 15.8.2018 o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie č. 130326 08U02 zo dňa 26.11.2018. V mesiacoch 08-09/2018 prebehlo verejné obstarávanie na nákup predmetného elektromobilu Nissan e-NV200 Van Acenta, víťazným uchádzačom je spoločnosť POINT a.s., ŽIlina. Vzhľadom na špecifický charakter predmetu dodávky bol termín dodania dohodnutý na 01/2019. Dňa 25.1.2019 bol predmetný elektromobil prevzatý mestom Rajec a je k dispozicii na využívanie pri výkone samostprávnych funkcií.
Termín realizácie  07/2018-03/2019
Miesto realizácie  Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Celkové náklady projektu  35 682,00 Eur
Výška poskytnutej dotácie  30 000,00 Eur
Povinné spolufinancovanie   1 578,95 Eur
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa