Projekt - Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci

Nadácia COOP Jednota  
Nadácia COOP Jednota podporila
Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci
 
Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, Rajec – rozšírenie outdoorových hracích prvkov“ je názov úspešného projektu, ktorým sa Materská škola na Mudrochovej ulici v Rajci, prostredníctvom Mesta Rajec, zapojila do výzvy Nadácie COOP Jednota zameranej na podporu lokálnych komunít. Práve tento projekt v najväčšej miere podporili obyvatelia mesta Rajec svojimi hlasmi.
 
Nadácia COOP Jednota poskytla, prostredníctvom Mesta Rajec, grant vo výške 6 000,00 eur na nákup záhradného domčeka pre deti, lanovej pyramídy, dvoch hojdačiek na pružine – motoriek a posúvneho zatienenia pieskoviska. Zvyšnú časť celkových nákladov spojených s realizáciou projektu, uhradil žiadateľ- Mesto Rajec.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa