Projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová , Rajec

 
Projekt
 
 
Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipová , Rajec
Poskytovateľ dotácie Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva č. 113720 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Cieľ projektu Zníženie environmenálnych záťaží a úspora energie pri prevádzke telocvične, zníženie energetickej náročnosti
Opis projektu Prostriedky boli použité na rekonštrukciu obvodového plášťa a strešného plášťa budovy telocvične, na výmenu okenných konštrukcií, dverných konštrukcií
Termín realizácie 05/2016-07-2016
Miesto realizácie Základná škola Lipová 2, 015 01 Rajec, budova veľkej telocvične
Investor, objednávateľ Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Dodávateľ GFCH, spol. s. r.o., Vojtecha Tvrdého 12, 010 01 Žilina
Celkové náklady projektu 165 399,76 Eur
Výška poskytnutej dotácie 157 129,77 Eur
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa