Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZŠ RAJEC, UL. LIPOVÁ

Projekt - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZŠ RAJEC, UL. LIPOVÁ
Operačný program: Regionálny operačný program
Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Cieľ projektu: Rekonštrukciou a modernizáciou znížiť energetickú náročnosť budovy školy a zároveň zvýšiť kvalitatívnu úroveň vzdelávacieho procesu a podmienok jeho realizácie
Začiatok realizácie: 01/2010
Ukončenie realizácie všetkých aktivít súvisiacich s projektom: 04/2011
Nenávratný finančný príspevok: 1 323 621,79 EUR
Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Zhotoviteľ, dodávateľ: Mikomix, spol. s r.o., Družínska 897, 013 22 Rosina
Stavebné povolenie: č.j. 01/87/2008/ST/07-Ja zo dňa 02.03.2009, vydané Obcou Veľká Čierna
Stavebný dozor: Ing. Ján Drugda
Celkové náklady projektu: 1 437 063,20 EUR
 
 Prílohy:
STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZŠ RAJEC, UL. LIPOVÁ
podľa schváleného projektu stavby, ktorý vypracoval Ing. Ján Majerský, hlavný projektant PROMA, s.r.o., Žilina.
  Fotogaléria z rekonštrukcie Základnej školy - Rajec, ulica Lipova
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa