Deň šedín a kvetín

Upútavka - Deň šedín a kvetín 2023 (JPG)Mesto Rajec pri príležitosti Október – mesiac úcty k starším organizuje stretnutie 70, 75, 80 a viacročných jubilantov

DEŇ ŠEDÍN A KVETÍN

Kultúrny program spojený s posedením pri káve

utorok 17.10.2023
o 14.00 hod. veľká zasadačka
Mestského úradu Rajec

Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa