Harmonogram vývozu odpadov na rok 2020 v meste Rajec
Zmesový komunálny odpad
Pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu bude každú stredu v týždni.
Vrecový zber palstov a tetrapakov v rodinných domoch
3.1.; 7.2.; 6.3.; 3.4.; 29.4.; 5.6.; 3.7.; 7.8.; 4.9.; 2.10.; 6.11.; 4.12.;
Plasty, petfľaše a tetrapaky dávajte do vriec zdeformované a vyložte ich na verejné priestranstvo do 6.30 ráno.
Zber elektroodpadu a odpadu s obsahom škodlivín
28.2.; 26.6.; 25.9.; 27.11.;
Elektroodpad alebo odpad s obsahom škodlivín (televízory, chladničky, elektrospotrebiče, mobily, akumulátory, žiarivky, odpadové oleje, chemikálie, farbivá a pod.) vyložte počas týchto dni pred svoje domy alebo vchody bytových domov do 6.30 ráno.
Kontajnery - plasty
Týždeň: 2; 5; 8; 11; 14; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 38; 41; 44; 47; 50;
Kontajnery - papier
Týždeň: 2; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26; 27; 29; 31; 33; 35; 38; 41; 44; 47; 50;
Kontajnery - kovy a viacvrstvové kombinované materiály (VKM) na báze lepenky
Týždeň: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 46; 51;
Kontajnery - sklo
Týždeň: 3; 9; 15; 21; 27; 33; 39; 45; 51;
Zber nadrozmerných odpadov
Pristavenie veľkorozmerných kontajnerov bude počas jarného upratovania (marec alebo apríl) a jesenného upratovania (september alebo október)
Triedenie (separovanie) odpadu na území mesta Rajec
Vrecový systém zberu (vrecia) je zavedený v individuálnej bytovej zástavbe. Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov - plasty, kovy a viacvrstvové kombinované obaly (VKM).
Kontajnerový systém zberu je zavedený v komplexnej bytovej zástavbe, ale aj v individuálnej bytovej zástavbe. Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov - sklo, papier, plasty, VKM a kovy. Kontajnery na triedený zber sú umiestnené v blízkosti kontajnerov na zmesový komunálny odpad (1100 l), aby bol zabezpečený komfortný systém zberu
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa