Dokumenty

Autor: Miroslav Bros, 03.02.2012
 
MŠ na Mudrochovej ul. v Rajci - Školský poriadok platný od 1.9.2022.pdf (502 kB)
Dotazník pre zákonných zástupcov detí materskej školy (193 kB).pdf
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (41 kB).doc
Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia (25 kB).doc
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Mudrochova 930/10 v Rajci za školský rok 2020/2021.pdf (872 kB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020.pdf (429 kB)
VÝROČNÁ SPRÁVA RADY ŠKOLY za rok 2019.pdf (139 kB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy za školský rok 2018/2019 (8,42 MB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy za školský rok 2017/2018 (668 kB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy za školský rok 2015/2016 (376 kB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy za školský rok 2014/2015 (627 kB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy za školský rok 2013/2014 (414 kB)
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy za školský rok 2012/2013 (153 kB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2010/2011 (209 kB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2009/2010 (1,10 MB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2008/2009 (4,48 kB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2007/2008 (9,1 kB)