Rajecké krúžkobranie 2022

Banner - Rajecké krúžkobranie (JPG)
 
 
MESTO RAJEC POZÝVA

RAJECKÉ KRÚŽKOBRANIE

prezentácia činnosti škôl, športových klubov, občianskych združení,
neziskových organizácií a unikátnych prevádzok v našom meste

28.8.2022 | 15.00 | NÁMESTIE SNP

(v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v športovej hale)

Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy.
Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa