Informačný podcast Mesta Rajec - február 2022

 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci február 2022

 

Začal sa ďalší rok a mestu sa v minulom roku podarilo úspešne získať finančné prostriedky z rôznych výziev na rekonštrukciu či obnovu budov a verejných priestranstiev vo svojom majetku.Najbližšie k realizácii sú s rekonštrukciou mestského úradu, kde sú pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, následne sa začne s rekonštrukciou. Po zlepšení klimatických podmienok bude pokračovať aj výstavba nového multifunkčného ihriska. Množstvo projektov, ktoré minulý rok vypracovali, je predložených, a čakajú, či budú schválené. „Verím, že v roku 2022 sa dočká realizácie rekonštrukcia sály kultúrneho domu, revitalizácia vnútroblokov sídlisk, výstavba cykloprístreškov v areáli ZŠ Lipová či vodozádržné opatrenia,“ vyjadril sa primátor mesta Milan Lipka.


Naprojektovaná je aj revitalizácia parku na Partizánskej, mesto čaká na príležitosť uchádzať sa s projektom o eurofondy. Ak budú niektoré projekty zamietnuté, prostriedky, ktoré sú pripravené na ich spolufinancovanie, presunú na niektorý z pripravených zámerov. Prioritami sú priechody pre chodcov, chodníky na cintoríne a pokračovanie v budovaní prístreškov na kontajnery. O tom, kam prípadne peniaze pôjdu, budú rokovať poslanci mestského zastupiteľstva.

 

Obyvatelia Rajca sa môžu aj tento rok tešiť na viacero zaujímavostí, najmä na námestí. Mesto na leto opäť zapožičia piesok a nainštaluje ihrisko na plážový volejbal. K nemu pribudnú ako prekvapenie ďalšie dva športy. Z krajskej organizácie cestovného ruchu je na tento rok prisľúbený príspevok na nabíjaciu stanicu pre elektrobicykle, ako aj montážny stojan na bicykle. Stánky z vianočných trhov budú na námestí umiestnené celoročne a prevádzkované nielen počas kultúrnych podujatí. Sprevádzkovať chcú spodné podlažie radnice, tak, aby to žilo aj okolo nej. Zaujímavosťou bude aj pripravovaná publikácia pri príležitosti 95. výročia narodenia Vladimíra Kompánka.


Tento rok priebežne pokračuje aj revitalizácia detských ihrísk, ktorú robia priebežne. V roku 2020 osadili nové prvky na Jánošíkovej, minulý rok doplnili najmä dopadové plochy na detské ihriská na Javorovej a Partizánskej. Množstvo prvkov vymenili za nové v areáloch materských škôl. Viaceré ďalšie priestory sú predmetom žiadostí o eurofondy. Či už ako súčasť revitalizácie vnútroblokov sídlisk, ktoré plánujú medzi bytovými domami na uliciach Obrancov mieru a 1. mája, respektíve na sídlisku Sever, alebo ako samostatná žiadosť o fondy, ktorú spracovali a predložili len v decembri minulého roka. Tu ide o celkom veľké detské ihrisko, ktoré bude v prípade schválenia umiestnené medzi ulicami Orgovánová a Jabloňová.


Mesto Rajec malo ku koncu roka 2021 5 855 obyvateľov, polovicu z tohto počtu tvorili muži a druhú ženy. Je to o 41 obyvateľov menej ako v roku 2020. Minulý rok sa narodilo 65 detí - 36 chlapcov a 29 dievčat, je to o 8 menej ako rok predtým. Vyšší bol ale počet zosobášených párov – minulý rok 55, zatiaľ čo v roku 2020 len 26, čo bolo určite spôsobené opatreniami proti šíreniu korona vírusu. Minulý rok zomrelo 67 obyvateľov Rajca – 29 mužov a 38 žien, 105 ľudí sa rozhodlo z mesta odsťahovať, prisťahovalo sa 66 nových obyvateľov.


Od 1. januára tohto roku došlo k zmene vo vývoze komunálneho odpadu v rodinných domoch. Občania si mohli na základe dotazníka vybrať do svojich domácností veľkosť zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad. Zmena nádob spôsobila, že občania si začali viac uvedomovať, aký odpad a koľko im ho v domácnosti vzniká. Na základe týchto poznatkov mnohí žiadajú o zmenu nádoby za menšiu alebo väčšiu. Požiadavky na pridelenie nádob evidujú na oddelení investičnej výstavby a životného prostredia. Nádoby sú označené QR kódom, ktorý slúži na evidenciu pri nakladaní s odpadom. Niektoré bolo potrebné opätovne načítať, lebo pri prvom priradení nádob neboli všetky zapísané do evidenčného systému. Pri zbere odpadu pracovník zberovej spoločnosti načíta QR kód a nádobu následne vysype. Nádobu vykladajte, až keď bude plná. Musí byť zatvorená a nemôže byť okolo nej žiadny iný odpad. V priebehu februára dostanú občania QR kódy na odpady, ktoré môžu odovzdať na zbernom dvore..


V roku 2021 riešila Mestská polícia Rajec 711 priestupkov, z toho v blokovom ich bolo 585. Výška uložených pokút dosiahla sumu 8 620 eur, to je priemer 14,80 na jednu pokutu. 99 priestupkov riešili mestskí policajti uložením pokarhania so zápisom do celoslovenskej evidencie priestupkov. Ďalších 27 priestupkov odstúpili príslušným orgánom. Najčastejším priestupkom na úseku dopravy bolo v roku 2021 nezaplatenie parkovného na ulici Kukučínovej a na Námestí SNP.


Minulý rok sa mestu podarilo zrekonštruovať prostredníctvom finančných prostriedkov z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia rajeckú Mestskú knižnicu. A pretože knižnica je nielen o pekných priestoroch, ale v prvom rade o knihách, rozhodli sa podať ďalší projekt na akvizíciu knižničného fondu. S projektom Mestská knižnica s novou tvárou 2 boli opäť úspešní a podarilo sa získať viac ako 1 500 € na nákup nových kníh, z toho bolo z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia 1 300 €, zvyšok investovali z vlastných zdrojov. Knižný fond rozšírili o množstvo noviniek pre všetky vekové kategórie.


Na sklonku uplynulého roku prišlo do ZUŠ Rajec niekoľko skvelých správ. Prvá dorazila priamo z talianskej Florencie. V celosvetovom finále medzinárodnej súťaže Detská mapa sveta, ktoré bolo súčasťou Medzinárodnej kartografickej konferencie, získal Pavol Rybár vo svojej kategórii 6 až 8 rokov vynikajúce 3. miesto!


Veľmi dobre sa viedlo aj ďalším zúčastneným: Mária Šáleková skončila vo svojej kategórii na skvelom 4. mieste spomedzi 74 finalistov a Lenka Babulová skončila na rovnako skvelom delenom 7. až 10. mieste. Bez povšimnutia neostala ani práca Moniky Kráľovej, ktorá tiež zaujala a oslovila hodnotiacich. Slovensko vo finále tejto prestížnej súťaže zastupovalo šesť prác, z toho až štyri boli práce žiakov rajeckej ZUŠ.


Mimoriadne potešujúca informácia prišla aj z celoslovenskej výtvarnej súťaže EKOPOSTER. Túto súťaž každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne zabezpečuje mesto Trstená. V skutočne silnej konkurencii 299 škôl obstála ZUŠ viac než dobre. Až tri skupiny žiakov získali cenu poroty. Prvou ocenenou dvojicou boli Timotej Matejko a Marcel Cep, ďalšou Michal Židek a Anett Macáková, poslednou úspešnou skupinou je trio Tobiáš Jonek, Ľubica Rybárová a Alexandra Dubravková. Aby toho nebolo málo, dvojica Adam Filo a Margaréta Macková získali vo svojej vekovej kategórii skvelé 1. miesto.


Aj v sociálnom podniku LABORE vstúpili do roku 2022 s nádejou na dobré správy. Plánujú väčšie zmeny, ktoré sa týkajú hlavne rozšírenia prevádzky. Plánované je otvorenie novej cukrárne v Žiline, a presťahovanie výrobne koláčov a zákuskov do nových priestorov na Námestí SNP v Rajci do nevyužívanej budovy. Tej by chceli postupne vdýchnuť nový život a navýšiť pracovné miesta pre ľudí znevýhodnených na trhu práce. Ešte koncom roku 2021 sa zdalo, že neprekonajú prekážky, ktoré sa im stavali do cesty. Veľmi však pomohlo schválenie projektu Prácou k samostatnosti. Vďaka tomu budú môcť urobiť nevyhnutné opravy v nových priestoroch, aby sa mohli presťahovať. Stále však hľadajú ďalšiu pomoc, aby mohli priestory upraviť na mieru potrebám zamestnancov a celej výroby, a tým udržať existenciu organizácie.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v marci 2022.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa