MESAČNÍK RAJČAN

      Mesačník mestského úradu v Rajci vychádza od roku 1957. Každoročne sa vydá 11 čísiel z toho jedno dvojčíslo – júl/august.
      V mesačníku Rajčan sú uverejňované články o dianí v meste, rozhovory s primátorom o aktuálnej situácii v meste, prezentujú sa v ňom usporiadané akcie a podujatia, pozvánky na kultúrne akcie, o svojej činnosti v ňom informujú aj všetky školy, športové kluby či organizácie v meste Rajec.

História

    Prvé číslo Rajčana vyšlo v októbri v r. 1957. Redakcia sídlila v bývalej Jedenásťročnej škole v Rajci a vydával ho vtedajší osvetový dom. Rajčan vždy vydávali a tvorili dobrovoľníci, ktorí si museli popri svojom zamestnaní nájsť čas na zostavenie každého nového čísla. Preto Rajčan nebol vždy mesačník. Boli obdobia, že vyšli aj dve čísla do mesiaca, ale boli aj obdobia, že vyšlo jedno číslo za 2-3 mesiace. Rozdiely boli aj v rozsahu. Niektoré čísla mali iba 4-6 strán. 
 
      Od čísla 7-8/2019 je mesačník Rajčan nepredajný a distribuuje sa do 2200 domácností a firiem v meste Rajec bezplatne.
 
 
       V mesačníku Rajčan je možné zadať plošnú inzerciu.
   UZÁVIERKA PRÍSPEVKOV A INZERCIE

      Svoje príspevky alebo inzerciu môžete podať najneskôr do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom si objednávate inzerciu alebo bude zverejnený príspevok:
 
- poštou na adresu redakcie,
 
- e-mailom,

- osobne: Mestský úrad Rajec, odd. kultúry a športu
 
CENNÍK INZERCIE V MESAČNÍKU RAJČAN
 
ROZMER  
(š x v) CENA
1/8 strany
 
(80x54 mm)
 
10,00 €
1/4 strany 
 
(80x112 mm)
 
20,00 €
1/2 strany  
 
(163x112 mm)
 
40,00 €
1 strana
 
  (163x229 mm)
 
     60,00 €
manipulačný poplatok
za vytvorenie inzercie
 
 
 
10,00 €
 
 
 
 
 
KONTAKTY:
   
Adresa:
Mestský úrad Rajec, oddelenie kultúry a športu
Námestie SNP 2/2
015 22  Rajec
Tel.: 041/ 507 65 33
Mobil: 0918 774 084
e-mail: zuzana.scasna@rajec.sk
mesacnik.rajcan@rajec.sk
 
UPOZORNENIE:
 
Bez predchádajúceho súhlasu MsÚ Rajec, oddelenia kultúry nie je možné zverejnené fotografie kopírovať, upravovať, rozmnožovať, distribuovať a ďalej zverejňovať.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa