OZNAM
 
MESTSKÁ KNIŽNICA RAJEC OZNAMUJE,

ŽE Z DÔVODU STAVEBNÝCH ÚPRAV

NA KLIENTSKOM CENTRE A PRESTAVBY KNIŽNICE
 
JE DO ODVOLANIA

PRE VEREJNOSŤ  ZATVORENÁ!

 

V prípade zavretia knižnice, čitateľom knihy priebežne prolongujeme (predlžujeme),
takže nebudú za obdobie zavretej knižnice hradiť poplatky za upomienky.
 

Mestská knižnica Rajec
 
 
 
PRACOVNÁ DOBA
 
pondelok
8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
utorok 8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
streda 8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
štvrtok 8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
piatok 8.00 – 11.00    12.00 - 16.00 hod.
 
 
 
KONTAKTY:
   
Adresa: MsÚ Rajec - odd. kultúry a športu
Námestie SNP 2/2
015 22  Rajec
Tel./fax: 041/ 542 47 03
Mobil: 0910 923 575, 0910 909 049
e-mail: kniznica.rajec@rajec.sk


Zápisné čitateľa mestskej knižnice na 1 rok (365 dní):
   
deti od 6 – 15 rokov 0,70 €
študenti od 15 rokov 1,50 €
dospelí 2,00 €
dôchodcovia, ZŤP 0,70 €
 
 
Ponúkame vám tieto služby:
 
- požičiavanie kníh, časopisov, dennej tlače
- ČB a farebné kopírovanie dokumentov
- tlač dokumnetov z PC - farebne aj ČB
- pripojenie na internet
- wifi pripojenie
- hrebeňová väzba
- laminovanie dokumentov
- fax
- inzercia v mesačníku Rajčan
- vyhlasovanie v mestskom rozhlase

 
  Mestská knižnica Rajec disponuje cca 16-timi tisícmi kusmi knižných jednotiek. Každoročne obohacuje svoj knižničný fond o nové tituly kníh – detská literatúra, beletria, cudzojazyčná literatúra, odborná a náučná literatúra a niekoľko novín a časopisov. V knižničnom fonde sa nájde aj niekoľko titulov pre ľudí so zrakovým postihnutím (knihy v braillovom písme a audioknihy).

    V súčasnosti knižnica okrem prezenčných a absenčných výpožičiek poskytuje aj viacero služieb – čiernobiele a farebné kopírovanie, tlač dokumentov z počítača, internetovú službu, hrebeňovú väzbu, fax, laminovanie. V knižnici sa pripravuje aj tlač mesačníka Rajčan, Spravodajca Mestského múzea Rajec a rôznych propagačných materiálov pre potreby oddelenia kultúry. Môžete si tu zadať aj inzerciu v mesačníku Rajčan či reláciu do mestského rozhlasu. Knižnica disponuje aj dvoma počítačovými zostavami pre potreby návštevníkov, kde si každý môže zasurfovať na internete, napísať nejaké dokumenty, či si ich vytlačiť. V priestoroch odd. kultúry je dostupné aj bezplatné pripojenie na internet – WIFI.
    Knižnica organizuje každoročne aj množstvo podujatí pre všetky vekové kategórie napr.: zážitkové čítanie pre školy, pasovanie prvákov za čitateľov knižnice, Medzinárodný deň detskej knihy, výstavy, besedy so spisovateľmi, súťažnú prehliadku v prednese duchovnej poézie a prózy Škrábikov Rajec, ktorá je venovaná rajeckému rodákovi biskupovi ThDr. Andrejovi Škrábikovi.

Z histórie

    Knižnica v Rajci fungovala od dávna. Už Juraj Slota Rajecký nosil na prázdniny do Rajca hŕbu kníh a na radnici ich čítaval so svojimi kamarátmi a požičiaval ich iným. Bolo to pred 176 rokmi.
    Prvá dochovaná zmienka o pokuse založenia knižnice v Rajci (originál dokumentu sa nachádza v Štátnom archíve Bytča, pobočka Žilina) pochádza z dňa 7. decembra 1924, keď sa vtedajší starosta Imrich Ribárik a členovia obecnej rady rozhodli – ... „Na zariadenie a vydržiavanie obecnej knižnice nariaduje každoročne  zaradiť do obecného rozpočtu čiastku rovnajúcu sa počtu obyvateľstva násobenú 50 hal. Tento obnos sa má v roku 1925 z nepredvídanych vydavkov vyplatiť“ ...
    Cez druhú svetovú vojnu bola obecná rajecká knižnica veľmi poškodená, mnoho zväzkov kníh sa stratilo. Vďaka obetavým rajeckým občanom sa situácia zlepšila. V roku 1948 bola zvolená tzv. knižničná rada, ktorej predsedom sa stal Viktor Dubec. Zakúpili sa knihy v hodnote 12 tisíc slovenských korún, ktoré venovala Matica slovenská. V hoteli Kľak sa v r. 1949 otvorila obnovená knižnica a zároveň sa stala Okresnou knižnicou. V roku 1954 sa knižnica presťahovala do radnice na námestí. Okresná knižnica zanikla v r. 1960, kedy Rajec prestal byť okresným mestom.
    Až do roku 1975 bola knižnica umiestnená v Radnici na námestí. Keďže sa pripravovala jej rekonštrukcia, knižnica dostala náhradné priestory v zrekonštruovanom bývalom Pivovarskom dome. V týchto priestoroch fungovala 17 rokov až do roku 1992.
    Vedenie mestského úradu zriadilo v Pivovarskom dome mestské múzeum a knižnica sa presťahovala do budovy mestského úradu na prízemie, do priestorov mestského kultúrneho strediska. Tieto priestory sú z doterajších najvyhovujúcejšie a najpriestrannejšie. Svoje miesto tu má detské a mládežnícke oddelenie, oddelenie pre dospelých čitateľov a náučné oddelenie a od r. 1998 je v tomto oddelení zriadená samostatná študovňa, kde je dostatok miesta na nerušené posedenie pri časopisoch či štúdiu literatúry.     
    K 31.12.2016 bola zrušená rozpočtová organizácia Mestské kultúrne stredisko Rajec a od 1.1.2017 prešli všetky práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky na zriaďovatela - Mesto Rajec.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa