KULTÚRNE PODUJATIA

Rajecký deň detí 2019

Rajecký deň detí 2019
  Mesto Rajec pozýva všetky deti naRAJECKÝ DEŇ DETÍ, ktorý sa uskutoční v piatok 31.5.2019 od 8.30 hod. na Námestí v Rajci- ukážka výzbroje, výstroje a techniky pozvaných zložiek, - komunálnej techniky mesta a mestskej polície,- dynamické ukážky hasenia požiaru, - ukážky práce policajného… viac informácii

Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2018

Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2018
  Mesto Rajec a Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci vás pozývajú na slávnostné vyhlásenie   NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC MESTA RAJEC ZA ROK 2018,   ktoré sa uskutoční v piatok 24. mája 2019 o 17. hod. v Kultúrnom dome v Rajci   Počas podujatia… viac informácii

Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Rajec (10.5.-3.6.2019)

Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Rajec (10.5.-3.6.2019)
  Mesto Rajec a ZUŠ Rajec vás pozývajú na   VÝSTAVU PRÁC ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU   10.5.-3.6.2019 Radnica v Rajci viac informácii

O ŽIVOTE A DIELE ANDREJA PAULINYHO

O ŽIVOTE A DIELE ANDREJA PAULINYHO
  Farnosť Rajec v spolupráci s Mestom Rajec vás pozývajú na stretnutie O ŽIVOTE A DIELE ANDREJA PAULINYHO rajeckého rodáka, saleziána, grafika, redaktora, publicistu, prekladateľa, pedagóga   sobota 11. mája 2019 17.00 hod. veľká zasadačka MsÚ Rajec: hosť: prof. Dr. Jozef M. Rydlo 18… viac informácii

Rajecký Deň Zeme 2019 - beseda o ekológii a separovaní

Rajecký Deň Zeme 2019 - beseda o ekológii a separovaní
    Mesto Rajec – RAJECKÝ DEŇ ZEME 2019 organizované podujatie pre žiakov 2. a 3. ročníka rajeckých základných škôl v   NEZÁBUDKA A DIVOZELbeseda o ekológii a separovaní s Matejom Zámečníkom   piatok 26.4.2019 o 9.00 a o 10.00 hod. veľká zasadačka MsÚ RajecPočas podujatia budú… viac informácii

Rajecký Deň Zeme 2019

Rajecký Deň Zeme 2019
  Mesto Rajec v spolupráci s rajeckými školami:ZŠ na Lipovej ul. v Rajci,Katolíckou spojenou školou Rajec,Gymnázium na Javorovej ul. v Rajciorganizujú   RAJECKÝ DEŇ ZEME 2019piatok 26.4.2019 od 8.00 hod.   - čistenie okolia mesta   - beseda o ekológii a separovaní s Matejom… viac informácii

Výstava prác žiakov 4. ročníka ZŠ na Lipovej ul. (9.4.-7.5.2019)

Výstava prác žiakov 4. ročníka ZŠ na Lipovej ul. (9.4.-7.5.2019)
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu Základnej školy na Lipovej ulici   PRÁCE ŽIAKOV 4. ROČNÍKAna hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy, krúžku šikovných rúk, ŠKD (5. odd.)Mgr. M. Muchová, Mgr. J. Paulinyová, Mgr. Z. Kováčiková, Mgr. J. Imrišková, Mgr. Ľ. Uhliariková9.4. - 7… viac informácii

Beseda: Slovensko - krajina plná tajomstiev

Beseda: Slovensko - krajina plná tajomstiev
    Mesto Rajec a Mestská knižnica Rajecorganizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihyorganizované podujatie pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl v Rajci   SLOVENSKO - KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV(mapovanie kultúrneho a historického dedičstva)beseda s vydavateľkou a… viac informácii

Beseda: Dejiny statočného národa slovenského

Beseda: Dejiny statočného národa slovenského
    Mesto Rajec a Mestská knižnica Rajecorganizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihyorganizované podujatie pre žiakov 5. ročníka základných škôl v Rajci   DEJINY STATOČNÉHO NÁRODA SLOVENSKÉHO beseda so spisovateľkou Natáliou Milanovou   VEĽKÁ ZASADAČKA MsÚ V… viac informácii

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
    Mestská knižnica Rajec organizuje pre žiakov prvého ročníka podujatie   PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE,   ktoré sa uskutoční v stredu 27. marca 2019 (ZŠ Lipová)a vo štvrtok 28. marca 2019 (KSŠ)   od 8.00 hod.v Mestskej knižnici v Rajci.Počas podujatia budú… viac informácii
« späť 1 5 6 7 8 9 10 11 16 24 31 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa