Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO platné do 17.04.2016

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie 1. 4. - 17. 4.2016

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 1. 4. - 17. 4.2016 Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky bez DPH Predmet zákazky IČO Názov 36400491 T+T… viac informácii

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie 1. štvrťrok 2016

  Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 1. štvrťrok 2016 Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky bez DPH Predmet zákazky IČO Názov 36414930… viac informácii

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie IV. štvrťrok 2015

  Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 4. štvrťrok 2015 Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky bez DPH Predmet zákazky IČO Názov … viac informácii

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie III. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 3. štvrťrok 2015 Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky bez DPH Predmet zákazky IČO Názov 35979411… viac informácii

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie II. štvrťrok 2015

  Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 2. štvrťrok 2015 Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky bez DPH Predmet zákazky IČO Názov … viac informácii

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie I. štvrťrok 2015

  Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie  1. štvrťrok 2015 Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky bez DPH Predmet zákazky IČO Názov … viac informácii

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie IV. štvrťrok 2014

  Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie  IV. štvrťrok 2014 Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky bez DPH Predmet zákazky IČO Názov … viac informácii

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie III. štvrťrok 2014

  Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie  III .štvrťrok 2014 Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky bez DPH Predmet zákazky IČO Názov … viac informácii

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie II. štvrťrok 2014

  Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie II. štvrťrok 2014 Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky bez DPH Predmet zákazky IČO Názov … viac informácii

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO za obdobie I. štvrťrok 2014

  Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie I. štvrťrok 2014 Identifikácia úspešného uchádzača Hodnota zákazky bez DPH Predmet zákazky IČO Názov … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa