Logo - Rajčan (JPG) RAJČAN 4/2023
 
V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu, Nový riaditeľ Domova vďaky sa predstavuje, Mesto ocenilo darcov krvi, Alchýmia triedenia odpadu 7. časť, Spoločenská rubrika
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa