Informačný podcast Mesta Rajec - január 2023

 
 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci január 2023:

 

Nový primátor mesta Peter Hanus prvýkrát poskytol rozhovor mesačníku Rajčan. Povedal v ňom, že dôvera občanov ho potešila a považuje ju za obrovský záväzok. Je si vedomý zodpovednosti, ktorá prichádza s touto funkciou a urobí všetko pre to, aby naplnil spoločné predstavy o budúcom smerovaní mesta. Pozitívne vníma aj zloženie poslaneckého zboru. V ňom sa nachádzajú piati poslanci, ktorí budú mať v zastupiteľstve premiéru, historicky prvýkrát bolo zvolených päť žien. Po zoznámení sa so zamestnancami úradu, prebraní agendy a kompetencií budú ďalšie kroky nového primátora viesť k riadiacim zamestnancom zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto – športových klubov, spoločenských organizácií pôsobiacich na území mesta a spoločností, v ktorých má mesto Rajec majetkový podiel. V krátkom období má nový primátor záujem stretnúť sa aj so zvolenými starostami a primátorom v Rajeckej doline.


V uplynulom volebnom období bol na rajeckom Mestskom úrade vykonaný personálny audit. Nový primátor sa potrebuje oboznámiť s jeho závermi a posúdiť, či uvedené odporúčania naozaj skvalitnili a zefektívnili činnosť úradu. S každým zamestnancom plánuje urobiť osobný pohovor, pre zabezpečenie bezproblémového chodu úradu však nie je potrebné robiť ihneď po nástupe personálne zmeny. Peter Hanus je ale rozhodnutý prehodnotiť obsadenie jednotlivých pozícií na všetkých oddeleniach úradu. „Som si vedomý, že takéto zmeny nie sú populárne, prijať tieto rozhodnutia nebude jednoduché a bude im predchádzať dôsledná analýza a objektívne posúdenie veľkého množstva faktorov,“ vysvetlil nový primátor Rajca.


Prioritami najbližších dní je pripraviť plán pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na čo najúčinnejšiu elimináciu dopadov energetickej krízy na ich zamestnancov a obyvateľov mesta. Čakajú nás úsporné opatrenia a viaceré nepopulárne rozhodnutia. Určite bude potrebné dokončiť rozbehnuté investičné akcie. Nové vedenie nechce zvyšovať zadlženie mesta, preto bude potrebné zvážiť zapojenie sa do nových projektov. Ani v Rajci sme sa nevyhli potrebnému navýšeniu daní, aby bolo možné zabezpečiť chod mesta a služby občanom. Upravená je aj výška poplatku za komunálny odpad, ktorá odzrkadľuje reálne náklady na jeho vývoz a uloženie. Zvýšené výdavky však nechce vedenie mesta nechať len na pleciach občanov, aj na mestskom úrade a v mestských organizáciách budú hľadať ďalšie rezervy úspor nielen na spotrebe, ale postupne prehodnotia aj výhodnosť dodávateľských zmlúv. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim kvalitu života v meste sú kultúrno-spoločenské a športové akcie. Tu by chceli pokračovať v nastolenom trende, avšak s ohľadom na rozumné a hospodárne narábanie s mestskými financiami.


Mestská knižnica v Rajci je už tretí rok po sebe projektovo úspešná. V prvej etape boli rekonštruované jej vnútorné priestory, v druhej etape zakúpili vďaka projektu pre knižnicu 131 kníh. V roku 2022 sa mesto opäť zapojilo do projektovej výzvy Fondu na podporu umenia a po tretíkrát bol projekt úspešný. Mestská knižnica sa pravidelne snaží o knižničnú akvizičnú činnosť, ktorá je pre inováciu knižničného fondu nevyhnutná. Keďže ju navštevujú čitatelia všetkých vekových kategórií, bol aj minuloročný projekt zameraný na knižničné akvizície pre detských aj dospelých čitateľov v kategórii beletrie, aj odbornej literatúry. Fond na podporu umenia podporil v roku 2022 projekt mestskej knižnice sumou 3 000 eur. Mesto Rajec projekt spolufinancovalo sumou 525 eur. Za celkovú sumu sa podarilo zakúpiť dokopy 309 kníh.


Na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie pumptrackového areálu na území mesta a na osadenie cyklonabíjačky pre e-bicykle poskytol Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu, v roku 2022 mestu Rajec finančný príspevok vo výške 7 000 eur. Mesto uvítalo podporu rozvoja cyklomobility, obyvatelia i návštevníci môžu využívať novú cyklonabíjačku priamo na rajeckom námestí. K dispozícii je nepretržite, nájdete ju v blízkosti parkovacieho automatu. Projektová dokumentácia na vybudovanie pumptracku rieši výstavbu novej dráhy špeciálne navrhnutej a určenej predovšetkým pre bicykle, na ktorej je možné jazdiť bez pedálovania a rýchlosť získavať dynamickou zmenou ťažiska, odľahčovaním a následným zatláčaním do vĺn a klopených zákrut. Tvorí ju hlavný okruh dlhý 220 metrov s vedľajším menším detským okruhom dlhým 80 metrov. Stavba je situovaná v časti mesta nazývanej Turbína.


Mesto Rajec má veľký záujem na ochrane verejného poriadku a na zákonnom potláčaní všetkých negatívnych javov, ktoré sa vyskytujú na jeho území a znepríjemňujú život občanom i návštevníkom. V súvislosti s touto činnosťou príslušníci mestskej polície počas roka 2022 zistili a objasnili 119 prípadov narušenia verejného poriadku v meste. V 77 prípadoch sa páchatelia pod vplyvom alkoholu dopustili narušenia verejného poriadku. V 14 prípadoch bolo zistené porušenie VZN o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach. Štruktúra priestupkov zahŕňala všetky vekové kategórie. Najstarší priestupca, obyvateľ Rajca, mal 78 rokov. Najmladšiemu, 17-ročnému mladíkovi, namerali pri dychovej skúške 1,4 ‰ alkoholu. Do kategórie osôb, ktoré pod vplyvom alkoholu narušovali verejný poriadok v meste sa zaradila aj 24-ročná žena z Porúbky, ktorej namerali 1,8 ‰ alkoholu v dychu.


Na 16. ročníku turnaja O šachového kráľa mesta Rajec získali deti z tohto mesta prvé miesto v kategórii dievčat do 11 rokov, druhé miesto v kategórii chlapcov do 11 rokov a tretie miesto v kategórii chlapcov do 8 rokov. Hralo sa celkom 7 kôl tempom 2x15 minút na partiu. Turnaj hrajú všetky deti spolu a podľa veku sú rozdelené do kategórií chlapcov a dievčat. Celkovým víťazom turnaja A sa stal Michal Maroši z ŠK Prievidza. Najlepšími Rajčanmi v turnaji detí boli: Nina Haásová, ktorá zvíťazila v kategórii dievčat do 11 rokov, Nikola Jakubesová obsadila v tejto kategórii štvrté miesto, Alex Vereš skončili druhý v kategórii chlapcov do 11 rokov, Timur Haás bol tretí v kategórii chlapcov do 8 rokov. V turnaji B zvíťazila Lucia Ševčíková z ŠK Kysucké Nové Mesto. Najlepším Rajčanom v B-čku tentokrát unikli stupne víťazov len o kúsok, keď Dano Turanec skončil s 5 bodmi na štvrtom mieste a rovnaký počet bodov dosiahla Timea Haásová na piatom mieste.


Koncom minulého roka vyšla zaujímavá kniha s názvom Tajomstvá malej násobilky, ktorú napísal Rajčan Miroslav Židek. Venovaná je hlavne mladým čitateľom a ich učiteľom. Nájdu v nej šesť metód výučby malej násobilky a poznatky, aké súvislosti sú v tabuľke malej násobilky prítomné. Môžu sa tešiť na nové, nimi nepoznané zákonitosti platiace medzi číslami. Kniha pomôže ľuďom pochopiť celý sled súvislostí, ktoré pracujú a sú prítomné v jednotlivých súčinoch malej násobilky. Podstatnou mierou pomôže deťom vidieť rozdielnosť učenia sa súčinov spamäti a chápania súvislostí tak, že potrebné súčiny si dokážu odvodiť. Jej voľným pokračovaním bude kniha Ročné obdobia a život prírody – obrázky z čísel.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec, ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť vo februári 2023.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa