Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby pre rok 2020

Domov vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3 , 015 01 Rajec
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby pre rok 2020
Názov Čiastka rok 2019 v €
Materiál 60 340,44
Energie 15 682,49
Opravy a udržiavanie 2 352,64
Cestovné 18,13
Služby 9 149,44
Mzdy vrátane OON 183 632,76
Zákonné sociálne poistenie 63 356,12
Zákonné sociálne náklady 5 290,92
Poplatky 711,66
Ostatné finančné náklady 930,16
Náklady celkom 341 464,76
Z nákladov celkom nepatria do EON :  
Náklady na stravu cuzích stravníkov 22 159,06
Náklady na stravu vlastných zamestnancov 5 546,04
Náklady na dovoz stravy 2 175,60
Náklady na denný stacionár 0,00
Ekonomicky opravnené náklady  
celkom : 311 584,06
Počet obyvateľov r.2019 (29x12 = 348 ) 348
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 obyvateľa DV za mesiac : 895,35
V Rajci 31.12.2019  
Sociálna starostlivosť - hlavná sekcia  ...naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa