Máte v rodine príbuzného, ktorý je odkázaný na pomoc druhej osoby?
 
Človek s pribúdajúcimi rokmi prichádza nato, že už nie všetko dokáže vybaviť, urobiť či pozháňať ako kedysi. S pribúdajúcim vekom sily ubúdajú, a akosi sa nám niekedy zdá, že už neurobíme veci tak rýchlo, prípadne tak dobre . Pokiaľ v rodine nastane situácia, že ostane človek odkázaný na pomoc druhej osoby v starostlivosti o domácnosť, prípadne pri každodenných úkonoch sebaobsluhy, je na mieste požiadať Mesto Rajec, oddelenie správy – referát sociálnych služieb o pomoc.
 
Ako postupovať, keď potrebujete pre seba, prípadne iného člena rodiny pomoc v čase, keď sú všetci zamestnaní, študujú, alebo sa zdržujú z iných dôvodov mimo domácnosti.
 
Mestský úrad Rajec, oddelenie správy – referát sociálnych služieb Vám na základe Vašej žiadosti, ktorú si možno stiahnuť na stránkach Mesta Rajec, prípadne si ju vyžiadate v kancelárií č. 15, I. poschodie u pracovníčky zodpovednej za sociálne služby, p. Mgr. Edita Ondríková, 0907 55 00 77. Okrem kompletného sociálneho poradenstva a informáciách o zorientovaní sa v neľahkej sociálnej situácii, dostanete žiadosť o: „Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.“ Sociálnych služieb je niekoľko, záleží od zdravotného stavu klienta, rodinného prostredia, potrieb klienta,..............
 
Celý proces vybavovania začína podaním spomínanej žiadosti na Mestskom úrade v Rajci. Súčasťou žiadosti sú tlačivá pre obvodného lekára, ktorý vyplní svoju časť. Kompletnú žiadosť doručíte na referát sociálnych služieb MsÚ v Rajci a začne proces posudzovania o odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom je vydané „Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu s daným stupňom odkázanosti.“
Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, cena za 1 hod opatrovania, vymedzenie času poskytovania opatrovateľskej služby a iné sú kompletne spracované vo Všobecnom záväznom nariadení Mesta Rajec č. 12/2017 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 
Sociálna starostlivosť - hlavná sekcia  ...naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa