V rámci Zmluvy o refundácii poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu športovým klubom pracujúcim s aktívnou mládežou sme Slovenský šachový zväz požiadali o príspevok, ktoré pokrývajú niektoré náklady spojené s účasťou našich mládežníkov na turnajoch.
 
Prijímateľ finančných prostriedkov: Šachový klub Rajec 2018
 
Interné číslo účtovného dokladu Číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu
Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu Popis úhrady Dodávateľ plnenia IČO dodávateľa Skutočne uhradená suma
(eur)
V-020 18020 20.3.2018 MSR v šachu mládeže - Lipt. Mikuláš - ubytovanie,stravovanie, štartovné za F. Balvana Liptovký šachový zväz, M.M.Hodžu 20, 031 01 Liptovský Mikuláš 00592277 141,00
V-025 20180006 6.5.2018 Účasť na MSR Mládeže v rapid šachu - štartovné a ďalšie poplatky spojené s účasťou na súťaži Topľčiansky šachový klub, J. Matušku 2220/36 95501 Topoľčany 42366917 16,80
V-026 20180348 18.5.2018 Štartovné, ubytovanie a strava na MSR v rapide mládeže v Ružomberku (Haásová, Turanec) Šachový klub Ružomberok, Nám. Sloboby 1476/12, 034 01 Ružomberok 17066794 261,00
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa