Dotácie z rozpočtu Mesta

- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Rajec
- Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Rajec
- Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Rajec
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií  z prostriedkov  Mesta Rajec
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa