Úvod

Vianočné trhy 2019 - ZMENA PROGRAMU

Vianočné trhy 2019 - ZMENA PROGRAMU
  Mesto Rajec vás pozýva na   VIANOČNÉ TRHY 2019 13. - 23.12.2019 a 1.1.2020 / 14.00 - 22.00 hod. / Námestie SNP     SPRIEVODNÉ PODUJATIA: 13. - 22.12.2019 / od 15.00 13.12. PIATOK ◌ HUDOBNÉ VIANOCE: ZUŠ Rajec ◌ folklórna skupina KĽAK z Fačkova 14.12. SOBOTA ◌ spevácka… viac informácii

Mikuláš na námestí v Rajci 2019

Mikuláš na námestí v Rajci 2019
  Mesto Rajec vás pozýva na podujatie   MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ V RAJCI,   ktoré sa uskutoční v piatok 6.12.2019 od 15. hodiny.   (zábavný program, sladkosti od Mikuláša pre všetky deti, vianočná tržnica rajeckých materských škôl). Počas podujatia budú zhotovované obrazové… viac informácii

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  Informácie pre voliča     Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 od 07.00 h do 22.00 h.… viac informácii

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky     Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky číslo 556 zo dňa 13. novembra 2019 a Harmonogramu organizačno… viac informácii

Volebné okrsky a volebné miestnosti

V zmysle Rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 zo dňa 04. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, primátor mesta, Ing. Milan Lipka dňa 28. novembra 2019 určil v meste Rajec štyri volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne: … viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Sanácia vlhkosti mestského múzea v Rajci

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Sanácia vlhkosti mestského múzea v Rajci.   Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Mesto Rajec IČO: 00321575 Zadávateľ nie je platca DPH Adresa: Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, SK Kontaktná osoba: Bc. Júlia Tomčíková, +421918 592 964, julia… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 12. december 2019

V Rajci dňa 05. decembra 2019     P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 o 16.00 h vo veľkej zasadačke… viac informácii

Výstava: Točí sa, točí Zem (5.11.-2.12.2019)

Výstava: Točí sa, točí Zem (5.11.-2.12.2019)
  Mesto Rajec vás pozýva na predajnú výstavu nevidiacej keramikárky Sone Zeliskovej   TOČÍ SA, TOČÍ ZEM5.11. - 2.12.2019Výstavná sieň Radnice v Rajci viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 22.11.2019

  Návrh VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. ...viac informácií Návrh VZN Mesta Rajec o dani za psa. ...viac informácií              Návrh VZN Mesta Rajec o dani za ubytovanie. … viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Hollého ul.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Hollého ul.
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      18.12.2019 od 7:30 hod. do 18:00 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2020.

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2020. ...viac informácií   viac informácii

Krúžok: JOGA

Krúžok: JOGA
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci otvára kurz JOGA - cvičenie systémom Joga v dennom živote   cvičí sa každý utorok o 18.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   Začíname 10. septembra 2019   Cvičí sa v pohodlnom, voľnom odeve. Prineste si podložku na… viac informácii

40. narodeniny materskej školy

40. narodeniny materskej  školy
  40. NARODENINY MATERSKEJ ŠKOLY        19. september 2019 bol pre Materskú školu na ul. Obrancov mieru v Rajci výnimočným. Pripomenuli sme si 40. výročie jej existencie v našom meste. Naše srdečné pozvanie na narodeninovú oslavu prijali bývalí i súčasní… viac informácii

Krúžok: PALIČKOVANIE

Krúžok: PALIČKOVANIE
Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci pripravuje KRÚŽOK PALIČKOVANIA PRE DOSPELÝCH každý pondelok o 18.00 hod. v klubovni oddelenia kultúry. Prvé stretnutie bude 7.10.2019.   Prihlásiť sa môžete do 27.9.2019 v mestskej knižnici, na tel. čísle 041/ 542 4703, 0910 923 575, e-mail:… viac informácii

MŠ Obrancov mieru - Jazykový kurz pre deti

MŠ Obrancov mieru - Jazykový kurz pre deti
Jazykový kurz pre deti - Anglický jazyk - učenie hrou - aktivity, hry, príbehy, pesničky a básničky - doplnkový atriál pre rodičov; Začínamé v októbri... Viac informácií u p. riaditeľky Materskej školy   Príloha: viac informácii

Mesto

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
12.12.2019
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  Informácie pre voliča     Predseda Národnej rady Slovenskej republiky… viac informácii
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
12.12.2019
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Národnej rady… viac informácii
Volebné okrsky a volebné miestnosti
12.12.2019
V zmysle Rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 zo dňa 04. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady… viac informácii
Počasie Počasie
11.12.2019
      Ďalšie informácie o počasí z meteostanice Rajec (tu)     viac informácii

Samospráva

Pozvánka - zasadnutie Komisie na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta
12.12.2019
Mestský úrad Rajec Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec   Komisia na prešetrenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a … viac informácii
Videozáznam z rokovania MsZ Videozáznam z rokovania MsZ
11.12.2019
  Videozáznamy z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rajci sú umiestnené na web-stránke YouTube.com.       Dátum … viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 12. december 2019
06.12.2019
V Rajci dňa 05. decembra 2019     P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v … viac informácii
MsZ - Uznesenia komisií
06.12.2019
Uznesenia schválené na zasadnutí komisií Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2019 viac informácii

Mestský úrad

OZNAM - Mesto Rajec poskytuje vianočné kolekcie - cukrovinky rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi
12.12.2019
  OZNAM   Pri príležitosti vianočných sviatkov Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám vianočné kolekcie - cukrovinky, ktoré sa… viac informácii
Kontakty na zamestnancov Mestského úradu Kontakty na zamestnancov Mestského úradu
12.12.2019
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
Organizačný poriadok Mestského úradu v Rajci Organizačný poriadok Mestského úradu v Rajci
11.12.2019
ORGANIZAČNÝ PORIADOKMestského úradu Rajec   Primátor mesta v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom… viac informácii
Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji. Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.
05.12.2019
Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2019 v Žilinskom kraji.   Rada mládeže Žilinského kraja v… viac informácii

Životné prostredie

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia - Cyklochodník Rajec – Šuja
05.12.2019
  Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok   Nám. SNP 2/2 , 015 01  Rajec č.j.  01/2728/2019/ST/86-Ďu dňa … viac informácii
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Rozšírenie výroby dolomitov- VTL prípojka plynu
05.12.2019
Obec Rajecká Lesná Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná   Č.j.: 04/2448/2019-Lő   dňa 3… viac informácii
Správa bytového fondu
21.11.2019
              SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU   Všeobecne záväzné nariadenie… viac informácii
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Priame elektrické vykurovanie
18.11.2019
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   Č.j.: 01/108/2019-Lő dňa 29.10.2019 Č. záznamu: 01… viac informácii

Kultúra

Rajecký mestský ples Rajecký mestský ples
12.12.2019
  Mesto Rajec vás pozýva na XXI. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.2.2020 o 19.30 hod. v Kultúrnom dome v Rajci. Do tanca… viac informácii
Vítame nový rok 2020 Vítame nový rok 2020
12.12.2019
    Mesto Rajec vás pozýva: VÍTAME NOVÝ ROK 2020 1.1.2020 / 17.00 hod. / NÁMESTIE SNPProgram:  - dedo Jaro s dobrom a pesničkami-… viac informácii
Živý betlehem 2019 Živý betlehem 2019
12.12.2019
  Mesto Rajec a ochotnícky divadelný súbor Kožkár vás pozývajú na   ŽIVÝ BETLEHEM,   ktorý sa uskutoční v piatok 20.12.2019 na… viac informácii
Primatorský punč a poslanecká kapustnica Primatorský punč a poslanecká kapustnica
12.12.2019
  Primátor a poslanci Mestského zastupiteľstva v Rajci vás pozývajú na charitatívne podujatie   PRIMÁTORSKÝ PUNČ A POSLANECKÁ… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 12/2019 Rajčan 12/2019
12.12.2019
 RAJČAN 12/2019; súbor PDF ( 3 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; ZUŠ oslávila 60. výročie založenia… viac informácii
Rajčan 11/2019 Rajčan 11/2019
11.11.2019
  RAJČAN 11/2019, súbor PDF (3,5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Zomrela čestná občianka… viac informácii
Rajčan 10/2019 Rajčan 10/2019
11.11.2019
 RAJČAN 10/2019, súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nové vybavenie učební v ZŠ… viac informácii
Rajčan 9/2019 Rajčan 9/2019
11.11.2019
 RAJČAN 9/2019, súbor PDF (5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Vyhodnotenie: Športová hala;… viac informácii

Šport

RAJECKÉ KORDOVÁNKY RAJECKÉ KORDOVÁNKY
05.12.2019
  odkaz na oficiálnu stránku Rajecké kordovánky   Sabinovská palička.Spolu asi 500 mažoretiek z dvadsiatich súborov ukázalo… viac informácii
Prevádzkový poriadok Športového areálu Rajec
21.11.2019
Prevádzkový poriadok Športového areálu Rajec v znení Dodatoku č. 1 k prevádzkovému poriadku Športového areálu Rajec zo dňa 1.11.2019  … viac informácii
Pozvánka na futbal -  20.10.2019 o 14:00 h  - FK Rajec  vs. OFK Teplička nad Váhom Pozvánka na futbal - 20.10.2019 o 14:00 h - FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom
21.10.2019
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie 20.10.2019 o 14:00 h - IV. LIGA DOSPELÍ SsFZ FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom … viac informácii

Fotogaléria

Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
18.08.2019
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 Termálne kúpalisko Veronika - 1972
02.07.2019
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
12.12.2019
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
23.07.2019
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.07.2019
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
10.07.2019
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa