Úvod

Hrou objavujeme prírodné ihrisko „Kopček”

Hrou objavujeme prírodné ihrisko „Kopček”
  Materská škola, Mudrochova v Rajci  Hrou objavujeme prírodné ihrisko „Kopček”  V dňoch 20. január až 16. február 2020  bude v predajni Supermarket Tesco Rajec možnosť zapojiť sa do hlasovania a tak rozhodnúť o podpore jedného z troch… viac informácii

Výstava: svadobnej a eventovej agentúry Wday (14.1-2.3.2020)

Výstava: svadobnej a eventovej agentúry Wday (14.1-2.3.2020)
  Mesto Rajecvás pozýva na výstavusvadobnej a eventovej agentúryWday14.1. - 2.3.2020v Mestskej radnici Rajec viac informácii

Rajecký mestský ples

Rajecký mestský ples
  Mesto Rajec vás pozýva na XXI. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.2.2020 o 19.30 hod. v Kultúrnom dome v Rajci. Do tanca hrá hudobná skupina EXTRA z Považskej Bystrice. Predpredaj vstupeniek od 9.12.2019: Mestská knižnica Rajec, pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.  … viac informácii

Kurz: PILATES

Kurz: PILATES
  Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci vás pozýva na   Kurz cvičenia PILATES cvičenie je zamerané na posilnenie oslabených svalových skupín medzilopatkového, podlopatkového, brušného, sedacieho svalstva a natiahnutie skrátených prsných svalov a svalstva v bedrovej a driekovej… viac informácii

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Rajci a nástup náhradníka

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Rajci a nástup náhradníka   Primátor mesta Rajec, Ing. Milan Lipka v zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci    Podľa rozdeľovníka   Vybavuje: Tomčíková Tel: 0918/592 964 Email: julia.tomcikova@rajec.sk   V Rajci, 16.01.2020 P O Z V Á N K A   Pozývame Vás na zasadnutie komisie výstavby a … viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o podanom odvolaní

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   Č.j.: 01/108/2019-Lő Č. záznamu: 01/108/2019/3  dňa 10.1.2020   Vybavuje: Ing. Miroslava LőrincováTel:E-mail: miroslava.lorincova@rajec.sk Č.t. 041/507 65 15, 0917 250 153   OZNÁMENIE O PODANOM… viac informácii

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu   MESTO RAJEC   zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020,   podatelna@rajec.sk alena.urikova… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport - 23.01.; 06.02.; 18.02.2020

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 13.1.2020   POZVÁNKA     Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 23.01.2020 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod v malej zasadačke… viac informácii

Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RZP

Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RZP
ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí     Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa  § 9a … viac informácii

Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania - Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec

Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania - Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec
Zapojte sa do hlasovania: Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec     Začiatok roka opäť patrí úspešnej súťaži o detské ihriská, ktorú organizuje spoločnosť Lidl už po piatykrát A tentokrát má možnosť zapojiť sa do súťaže aj naše mesto Rajec.    … viac informácii

Obchodná verejnú súťaž - KNC parcela č. 1316/18; KNC parcela č. 276/11

MESTO RAJEC, NÁMESTNIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC, IČO:00 321 575   podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje  … viac informácii

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť… viac informácii

Verejná vyhláška - Úprava cesty – Cesta II/517 Rajec – Veľká Čierna

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie  SNP  2/2 , 015 01  Rajec č.j.01/3620/2018/UR/30-Ďu  dňa  29.11.2019     VEREJNÁ  VYHLÁŠKA   ROZHODNUTIE      Meno (názov) a adresa žiadateľa :  Žilinský… viac informácii

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2020

Výdaj parkovacích kariet pre rok 2020
Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2020.     Dňom 3.1.2020 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích kariet“ na rok 2020. Výdaj bude vykonávaný v pracovných dňoch v mesiaci január v čase  08:00 – 11:00 hod. a 12:00 - 15:00 hod. na… viac informácii

Mesto

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu
15.01.2020
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu   MESTO RAJEC   zverejňuje e-mailovú adresu na… viac informácii
Obchodná verejnú súťaž - KNC parcela č. 1316/18; KNC parcela č. 276/11
14.01.2020
MESTO RAJEC, NÁMESTNIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC, IČO:00 321 575   podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí… viac informácii
Obyvateľstvo mesta Rajec
11.01.2020
ROK stavk 31.12 br. Obyvateľstvo mesta Rajec Počet obyvateľov Muži Ženy Narodení Zomrelí Prihlásení Odhlásení 1991 5758       … viac informácii
Dokumenty
08.01.2020
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy (word-subor)   Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia (word-subor) … viac informácii

Samospráva

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022
17.01.2020
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022 Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva … viac informácii
Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci
16.01.2020
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci    Podľa rozdeľovníka   Vybavuje: Tomčíková Tel: 0918/592 964 Email:… viac informácii
Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport - 23.01.; 06.02.; 18.02.2020
14.01.2020
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 13.1.2020   POZVÁNKA     Pozývam Vás… viac informácii
Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RZP Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RZP
14.01.2020
ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138… viac informácii

Mestský úrad

Hrou objavujeme prírodné ihrisko „Kopček” Hrou objavujeme prírodné ihrisko „Kopček”
17.01.2020
  Materská škola, Mudrochova v Rajci  Hrou objavujeme prírodné ihrisko „Kopček”  V dňoch 20. január až 16. február 2020 … viac informácii
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Rajci a nástup náhradníka
17.01.2020
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Rajci a nástup náhradníka   Primátor mesta Rajec, Ing. Milan Lipka v… viac informácii
Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania - Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec Zapojte sa do hlasovania - Zapojte sa do hlasovania - Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec
14.01.2020
Zapojte sa do hlasovania: Ihrisko „Žihadielko“ na rok 2020 aj pre mesto Rajec     Začiatok roka opäť patrí úspešnej súťaži o… viac informácii
Tlačivá Mestského úradu
08.01.2020
Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a platných všeobecne záväzných… viac informácii

Životné prostredie

Verejná vyhláška - Oznámenie o podanom odvolaní
15.01.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   Č.j.: 01/108/2019-Lő Č. záznamu: 01/108/2019/3  dňa 10… viac informácii
Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
09.01.2020
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení… viac informácii
Verejná vyhláška - Úprava cesty – Cesta II/517 Rajec – Veľká Čierna
08.01.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie  SNP  2/2 , 015 01  Rajec č.j.01/3620/2018/UR/30-Ďu  dňa… viac informácii
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 v meste Rajec.
03.01.2020
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 v meste Rajec.   ÚVKO = m zložka1 + m zložka2+ ...+m… viac informácii

Kultúra

Výstava: svadobnej a eventovej agentúry Wday (14.1-2.3.2020) Výstava: svadobnej a eventovej agentúry Wday (14.1-2.3.2020)
17.01.2020
  Mesto Rajecvás pozýva na výstavusvadobnej a eventovej agentúryWday14.1. - 2.3.2020v Mestskej radnici Rajec viac informácii
Rajecký mestský ples Rajecký mestský ples
17.01.2020
  Mesto Rajec vás pozýva na XXI. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.2.2020 o 19.30 hod. v Kultúrnom dome v Rajci. Do tanca… viac informácii
Kurz: PILATES Kurz: PILATES
17.01.2020
  Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci vás pozýva na   Kurz cvičenia PILATES cvičenie je zamerané na posilnenie oslabených svalových… viac informácii
Vítame nový rok 2020 Vítame nový rok 2020
03.01.2020
    Mesto Rajec vás pozýva: VÍTAME NOVÝ ROK 2020 1.1.2020 / 17.00 hod. / NÁMESTIE SNP Program:  - dedo Jaro s dobrom a pesničkami-… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 12/2019 Rajčan 12/2019
12.12.2019
 RAJČAN 12/2019; súbor PDF ( 3 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; ZUŠ oslávila 60. výročie založenia… viac informácii
Rajčan 11/2019 Rajčan 11/2019
11.11.2019
  RAJČAN 11/2019, súbor PDF (3,5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Zomrela čestná občianka… viac informácii
Rajčan 10/2019 Rajčan 10/2019
11.11.2019
 RAJČAN 10/2019, súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nové vybavenie učební v ZŠ… viac informácii
Rajčan 9/2019 Rajčan 9/2019
11.11.2019
 RAJČAN 9/2019, súbor PDF (5 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Vyhodnotenie: Športová hala;… viac informácii

Šport

RAJECKÉ KORDOVÁNKY RAJECKÉ KORDOVÁNKY
05.12.2019
  odkaz na oficiálnu stránku Rajecké kordovánky   Sabinovská palička.Spolu asi 500 mažoretiek z dvadsiatich súborov ukázalo… viac informácii
Prevádzkový poriadok Športového areálu Rajec
21.11.2019
Prevádzkový poriadok Športového areálu Rajec v znení Dodatoku č. 1 k prevádzkovému poriadku Športového areálu Rajec zo dňa 1.11.2019  … viac informácii
Pozvánka na futbal - 20.10.2019 o 14:00 h - FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom Pozvánka na futbal - 20.10.2019 o 14:00 h - FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom
21.10.2019
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie 20.10.2019 o 14:00 h - IV. LIGA DOSPELÍ SsFZ FK Rajec vs. OFK Teplička nad Váhom … viac informácii

Fotogaléria

Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 Termálne kúpalisko Veronika - 1972
02.07.2019
Termálne kúpalisko Veronika - 1972 viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
08.01.2020
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
23.07.2019
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.07.2019
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC MUDr. Miroslava Moravčíková detská ambulancia 041… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
10.07.2019
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa