Úvod

Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 20. – 21. augusta 2018

Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 20. – 21. augusta 2018
  V dňoch 20. – 21. augusta 2018 budú ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v úsekoch:     Os 3506 Žilina 8.47 h - Rajec 9.30 h Os 3515 Rajec 14.28 h - Žilina 15.11 h   Os 3509 Rajec… viac informácii

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov
FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov, ktoré sa chcú naučiť hrať futbal alebo zdokonaliť v tomto najpopulárnejšom športe na svete. Tréningy prípravky sú každú stredu a piatok o 16:30 h. na futbalovom štadióne.       viac informácii

Pozvánka na futbal

Pozvánka na futbal
Pozvánka na futbal: Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. TJ Jednota Bánová v nedeľu 19.8. o 16:00 h; Žiaci - FK Rajec vs. FK Predmier v sobotu 18.8. o 10:00 h;     viac informácii

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania   v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.     Právo voliť Právo voliť do orgánov… viac informácii

Výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy

Výsledky výberového konaniana obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy, 1. mája 412/1, 015 01 Rajec   Komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka ZUŠ, 1. mája 412/1, 015 01 Rajec oznamuje v zmysle § 5 ods. 6 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone… viac informácii

Verejná vyhláška - ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC elektrická prípojka NN

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1716/2018/UR/16-Ďu dňa 10.8.2018   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovak Telekom a.s. IČO 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený :… viac informácii

Oznámenie o streľbách - august/2018

Oznámenie o streľbách - august/2018
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   20.8. 8:00 24:00 21.8. 8:00 24:00 22.8. 8:00 24:00 23.8. 8:00 24:00   27.8. 8:00 15:00 28.8. 8:00 14:00   30.8. 8:00 15:00 31.8. 8:00 14:00   … viac informácii

Veľký rajecký deň 2018

Veľký rajecký deň 2018
  Mesto Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina a Maratón klub Rajec vás pozývajú na VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2018, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. augusta 2018 na námestí 8.00 hod. mažoretky KORDOVÁNKY 9.00 hod. ŠTART Rajeckého maratónu10.00 hod. MAROŠ BANGO 12.30 hod.… viac informácii

Drôtený svet - výstava v Mestskom múzeu v Rajci (1.7.-31.8.2018)

Drôtený svet - výstava v Mestskom múzeu v Rajci (1.7.-31.8.2018)
  Mesto Rajec vás pozýva na výstavu tvorby Ladislava Fapšu DRÔTENÝ SVET, ktorá sa uskutoční 1.7. - 31.8.2018 v Mestskom múzeu v Rajci   Výstava je súčasťou prehliadky múzea. viac informácii

Zrušenie výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec

V Rajci, 6.8.2018     Z R U Š E N I E výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec     Mesto Rajec ruší výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec, ktoré bolo vyhlásené dňa 2.7.2018… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Plán otvárky prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Rajec

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie     "Plán otvárky prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Raiec" - zaslanie… viac informácii

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE v súlade s §4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121… viac informácii

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika

Zľavnené lístky na kúpalisko Veronika Mestský úrad Rajec oznamuje obyvateľom mesta, že v pokladni mesta na Mestskom úrade,I. poschodie č. dverí 14 si môžu zakúpiť zľavnené lístky na kúpalisko Veronika.      Cenník zľavnených lístkov: Celodenný  lístok  od … viac informácii

Register podnikateľských subjektov

Vážená podnikateľka, vážený podnikateľ, organizácia        Mesto Rajec v rámci zvyšovania kvality spolupráce s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na území mesta pripravuje centrálny register podnikateľských subjektov na svojom webovom sídle. Našim cieľom je sprostredkovať… viac informácii

Mesto

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
17.08.2018
  Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí   V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach… viac informácii
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
17.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov… viac informácii
Bezpečne a hravo cestou - necestou Bezpečne a hravo cestou - necestou
02.08.2018
Bezpečne a hravo cestou - necestou Projekt dopravného ihriska pre Materskú školu na ul. Obrancov mieru v Rajci úspešne zrealizovaný!  … viac informácii
Nadácia COOP Jednota podporila   Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci
02.08.2018
  Nadácia COOP Jednota podporila Materskú školu na ul. Mudrochovej v Rajci   Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, Rajec –… viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 16.08.2018
17.08.2018
Návrh - Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska v Rajci ...viac informácií   Návrh - Prevádzkový poriadok evanjelického… viac informácii
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 16. augusta 2018
17.08.2018
  PRIMÁTOR MESTA RAJEC dňa 13. augusta  2018 P O Z V Á N K A V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v… viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2018
13.08.2018
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2018 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac… viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 9. augusta 20189
09.08.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 06. augusta 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v… viac informácii

Mestský úrad

Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 20. – 21. augusta 2018 Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 20. – 21. augusta 2018
17.08.2018
  V dňoch 20. – 21. augusta 2018 budú ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej… viac informácii
Výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy
16.08.2018
Výsledky výberového konaniana obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy, 1. mája 412/1, 015 01 Rajec   Komisia pre… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Rusnák
16.08.2018
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 15.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Dušan… viac informácii
Oznámenie o uložení zásielky - Richard Wirgha
16.08.2018
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 14.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanovi Richard… viac informácii

Mestská polícia

Deň polície Deň polície
09.07.2018
Deti zo ZŠ Lipová ďakujú príslušníkom Jazdeckej polície Prezídia PZ Bratislava, Mestskej polície Rajec, Obvodného oddelenia Rajec a Hasičského a… viac informácii
Nájdený bicykel Nájdený bicykel
14.05.2018
Dňa 08.01.2018 pri hliadkovej činnosti MsP bol nájdený bicykel. Pri spoznaní bicykla majiteľom, je potrebné sa osobne prihlásiť na MsP Rajec.  … viac informácii
Rozšírenie kamerového systému v meste
19.12.2017
č. 2/2015 ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE V závere roka sa vykonalo rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Rajec o ďalšie 3… viac informácii
Celoročné vyhodnotenie vplyvu ukazovateľov rýchlosti (radarov) na bezpečnosť cestnej premávky. V Rajci radary ovplyvnili bezpečnosť na našich cestách.
19.12.2017
č. 2/2015 CELOROČNÉ VYHODNOTENIE VPLYVU UKAZOVATEĽOV RÝCHLOSTI (RADAROV) NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V RAJCI RADARY OVPLYVNILI BEZPEČNOSŤ… viac informácii

Výstavba

Verejná vyhláška - ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC elektrická prípojka NN
16.08.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1716/2018 dňa 16.7.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA… viac informácii
Verejná vyhláška - ZS a RR bod Rajec II ZA_RJC elektrická prípojka NN
16.08.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/1716/2018/UR/16-Ďu dňa 10.8.2018  … viac informácii
Plán otvárky prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Rajec
01.08.2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na… viac informácii
Správa bytového fondu
22.06.2018
              SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU   Všeobecne záväzné nariadenie… viac informácii

Kultúra

Spomienková slávnosť pri príležitosti 74. výročia SNP Spomienková slávnosť pri príležitosti 74. výročia SNP
16.08.2018
Mesto Rajec a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rajci  vás pozývajú na SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ pri… viac informácii
Veľký rajecký deň 2018 Veľký rajecký deň 2018
15.08.2018
  Mesto Rajec, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina a Maratón klub Rajec vás pozývajú na VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 2018, ktorý sa… viac informácii
Výstava: Kordovánky premeny (7.8.-3.9.2018) Výstava: Kordovánky premeny (7.8.-3.9.2018)
10.08.2018
  Mesto Rajec a OZ Aplauz vás pozývajú na výstavuKORDOVÁNKY PREMENY- 17 rokov pôsobenia v Rajci- najlepší športový kolektív roka 2017-… viac informácii
Senzačné rajecké kultúrne leto 2018 - HELIGONICA Senzačné rajecké kultúrne leto 2018 - HELIGONICA
10.08.2018
  Mesto Rajec vás pozýva na Senzačné rajecké kultúrne leto 2018:koncert skupiny HELIGONICA, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. júla 2018 o 18.… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 7-8/2018 Rajčan 7-8/2018
13.07.2018
 RAJČAN 7-8/2018; súbor PDF (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Pozvánky; Bytový dom sa… viac informácii
Rajčan 6/2018 Rajčan 6/2018
19.06.2018
RAJČAN 6/2018, súbor PDF (9,50 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nový bytový dom sa už začne stavať – na… viac informácii
Rajčan 5/2018 Rajčan 5/2018
21.05.2018
RAJČAN 5/2018; súbor PDF (6,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Rodinné domy dostanú vlastné… viac informácii
Rajčan 4/2018 Rajčan 4/2018
09.04.2018
RAJČAN 4/2018; súbor PDF (8 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Medzi Rajcom a Šujou sa vybuduje… viac informácii

Šport

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov
17.08.2018
FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov, ktoré sa chcú naučiť hrať futbal alebo zdokonaliť v tomto najpopulárnejšom športe na… viac informácii
Pozvánka na futbal Pozvánka na futbal
17.08.2018
Pozvánka na futbal: Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. TJ Jednota Bánová v nedeľu 19.8. o 16:00 h; Žiaci - FK Rajec… viac informácii
Deklarácia spolupráce Mesta Rajec a Maratón klubu Rajec
14.08.2018
Deklarácia spolupráce Mesta Rajec a Maratón klubu Rajec        Mesto Rajec dlhodobo podporuje aktivity športových organizácií,… viac informácii
Rajecký maratón - 2018 - Štart Rajecký maratón - 2018 - Štart
14.08.2018
Rajecký maratón - 2018 viac informácii

Fotogaléria

VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 11.08.2018 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 11.08.2018
14.08.2018
  Veľký rajecký deň, -  11. augusta 2018. - mažoretky KORDOVÁNKY 9.00 hod. ŠTART Rajeckého maratónu - MAROŠ BANGO - folklórny súbor… viac informácii
RAJROCKFEST - 2018 RAJROCKFEST - 2018
09.07.2018
10. ročník hudobného festivalu RAJROCKFEST Miesto: Námestie v Rajci Dátum: 29. jún 2018  Účinkovali: BIJOUTERRIER; FARIZEO; OLD MODEM; BAKING… viac informácii
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
09.07.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
Ladislavské hody 2018 - RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA Ladislavské hody 2018 - RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA
09.07.2018
Ladislavské hody 2018 - RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
10.07.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa