Úvod

Úradné hodiny Mestského úradu v Rajci počas vianočných a novoročných sviatkov

   ÚRADNÉ HODINY MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI počas vianočných a novoročných sviatkov       Piatok 21.12.2018 8:00 - 11:00       Štvrtok 27.12.2018 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00     Piatok 28.12.2018 8:00 - 11:00    … viac informácii

Vývoz komunálneho odpadu v mesiaci december

Vývoz komunálneho odpadu v mesiaci december
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU V MESIACI DECEMBER   Mestský úrad v Rajci oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v období Vianoc a Nového roka bude nasledovne:                  - streda 19.12.2018 pre občanov a podnikateľské… viac informácii

Silvester a novoročný ohňostoj na námestí

Silvester a novoročný ohňostoj na námestí
  Mesto Rajec vás pozýva na spoločne strávený SILVESTER NA NÁMESTÍ V RAJCI,   ktorý sa uskutoční v pondelok 31.12.2018. Program: od 23.00 do 02.00 hod. silvestrovská diskotéka zároveň vás pozýva na   NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ,   ktorý sa uskutoční v utorok 1.1.2019   Program: … viac informácii

Rajecký primátorský punč a poslanecká kapustnica 2018

Rajecký primátorský punč a poslanecká kapustnica 2018
    Primátor a poslanci Mestského zastupiteľstva v Rajci vás pozývajú na     PRIMÁTORSKÝ PUNČ A POSLANECKÚ KAPUSTNICU piatok 21.12.2018 od 15. hodinyna námestí pred Reštauráciou DubováPodporte túto charitatívnu akciu svojim dobrovoľným finančným príspevkom!Počas podujatia budú… viac informácii

Živý betlehem v Rajci 2018

Živý betlehem v Rajci 2018
  Mesto Rajec a ochotnícky divadelný súbor Kožkár  vás pozývajú na divadelné predstavenie ŽIVÝ BETLEHEM, ktoré sa uskutoční v piatok 21.12.2018 na Námestí SNP v Rajci. Predstavenia: 9.00, 10.00, 15.00 a 18.00 hod. viac informácii

XX. Rajecký mestský ples

XX. Rajecký mestský ples
    Mesto Rajec vás srdečne pozýva na XX. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 2.2.2019 o 19.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Rajci. Do tanca hrá Števo Hruštinec so skupinou.   Predpredaj vstupeniek: Mestská knižnica Rajec, pondelok - piatok 8.00 - 17.00 hod. Cena… viac informácii

Predchádzanie šírenia afrického moru ošípaných

Vážení občania.   Regionálna veterinárna správa Žilina v zmysle zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti informuje občanov, že v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte moru ošípaných v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR, z dôvodu… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3469/2018 dňa 12.12.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA   Meno (názov) a adresa stavebníka: Slovak Telekom a.s. IČO 35763469… viac informácii

Ustanovujúce zastupiteľstvo mesta Rajec

Ustanovujúce zastupiteľstvo mesta Rajec
  Na ustanovujúcom zastupiteľstve 10. decembra 2018 zložili zvolení poslanci a primátor mesta Rajca zákonom predpísaný sľub.       TV SEVERKA - Ustanovujúce zastupiteľstvo mesta Rajec viac informácii

Dotazník k tvorbe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Žilinskom kraji

Dotazník k tvorbe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Žilinskom kraji
Vážení občania,   Žilinský samosprávny kraj prijal dlhodobú víziu rozvoja kraja s názvom „Žilinský kraj 22+“, ktorou chceme garantovať otvorenosť kraja a zámer kraja byť priateľský k rodinám. Dovoľujem si Vás preto osloviť s ponukou na spoluprácu pri tvorbe novej, modernej Koncepcie rozvoja… viac informácii

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

PRIMÁTOR MESTA RAJEC v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov … viac informácii

Poľsko-slovenské cesty dedičstva - putovná výstava v Rajci (29.11.-10.12.2018)

Poľsko-slovenské cesty dedičstva - putovná výstava v Rajci (29.11.-10.12.2018)
  REMESELNÉ DIELNE / WARSZTATY RZEMIEŚLNICZEPUTOVNÁ VÝSTAVA / PODRÓŻUJĄCA WYSTAWANázov mikroprojektu: Poľsko-slovenské cesty dedičstvaNazwa mikroprojektu:  Polsko-słowackie szlaki dziedzictwaMikroprojekt sa realizuje s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci… viac informácii

Domáce a komunitné kompostovanie

Domáce a komunitné kompostovanie
DOMÁCE A KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE        Len priamo z domácností vyprodukuje každý obyvatel' v priemere 225 - 240 kg odpadu ročne. Ten končí vo väčšine prípadov na skládkach alebo v spal'ovniach. Táto mnohoraká zmes (papier, sklo, plasty, bioodpad, kovy, textil,… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielky - P.Balcer - J.Brundza - S.Gažúrová - M.Grupáčová - J.Klinec - T.Kordiš - 2x - B.Kuchtová - V.Kuľa - R.Lednický - M.Mieresová - J.Stranianek - N.Škorová - E.Šomšáková - M.Vavrík

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 26.11.2018 Oznámenie o uložení zásielky   Mesto Rajec oznamuje občanom:   - Pavol Balcer - Jaroslav Brundza - Simona Gažúrová - Magdaléna Grupáčová - Jozef Klinec - Tomáš Kordiš - 2x - Božena Kuchtová - Viktor Kuľa - Radoslav… viac informácii

Kompostér do každého rodinného domu

Kompostér do každého rodinného domu
 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec   Mesto Rajec realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je predchádzanie vzniku… viac informácii

Mesto

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v meste Rajec
13.12.2018
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v meste Rajec   SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR… viac informácii
Richtári a primátori
13.12.2018
Richtári a primátori mesta Rajec Rok zvoleniaaleboobdobie výkonu funkcie Meno a priezvisko starostu alebo primátora mesta Rajec  Rok… viac informácii
Základné údaje Základné údaje
30.11.2018
  Mesto Rajec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou. … viac informácii
Počasie Počasie
30.11.2018
     Ďalšie informácie o počasí z meteostanice Rajec (tu) viac informácii

Samospráva

MsZ - Uznesenia - rok 2018
18.12.2018
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2018 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac… viac informácii
Ustanovujúce zastupiteľstvo mesta Rajec Ustanovujúce zastupiteľstvo mesta Rajec
13.12.2018
  Na ustanovujúcom zastupiteľstve 10. decembra 2018 zložili zvolení poslanci a primátor mesta Rajca zákonom predpísaný sľub.     … viac informácii
Primátor mesta Primátor mesta
13.12.2018
Ing. MILAN LIPKA   Primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho… viac informácii
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva - 10.december 2018
13.12.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 06. decembra 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom… viac informácii

Mestský úrad

Úradné hodiny Mestského úradu v Rajci počas vianočných a novoročných sviatkov
18.12.2018
   ÚRADNÉ HODINY MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI počas vianočných a novoročných sviatkov       Piatok 21.12.2018 8:00… viac informácii
Vývoz komunálneho odpadu v mesiaci december Vývoz komunálneho odpadu v mesiaci december
18.12.2018
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU V MESIACI DECEMBER   Mestský úrad v Rajci oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v období Vianoc a Nového roka bude… viac informácii
Predchádzanie šírenia afrického moru ošípaných
18.12.2018
Vážení občania.   Regionálna veterinárna správa Žilina v zmysle zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti informuje občanov, že v… viac informácii
Oznámenie o streľbách - november/2018 Oznámenie o streľbách - november/2018
13.12.2018
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH   Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:   5. 11. 08:00 15:00 6. 11.… viac informácii

Mestská polícia

Našiel sa detský bicykel. Našiel sa detský bicykel.
29.09.2018
Našiel sa detský bicykel.     Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti… viac informácii
Našiel sa detský bicykel.
25.09.2018
Našiel sa detský bicykel.   Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti spojené… viac informácii
Našiel sa detský bicykel.
25.09.2018
Našiel sa detský bicykel.   Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti spojené… viac informácii
Deň polície Deň polície
17.09.2018
Deti zo ZŠ Lipová ďakujú príslušníkom Jazdeckej polície Prezídia PZ Bratislava, Mestskej polície Rajec, Obvodného oddelenia Rajec a Hasičského a… viac informácii

Výstavba

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou bez ústneho jednania
13.12.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j.01/3469/2018 dňa 12.12.2018   VEREJNÁ VYHLÁŠKA… viac informácii
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec
13.12.2018
Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018 v meste Rajec mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO… viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania
13.12.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/2736/2018 dňa 23.11.2018 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A… viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho jednania
13.12.2018
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec č.j.01/3156/2018 dňa 26.11.2018 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A… viac informácii

Kultúra

Silvester a novoročný ohňostoj na námestí Silvester a novoročný ohňostoj na námestí
18.12.2018
  Mesto Rajec vás pozýva na spoločne strávený SILVESTER NA NÁMESTÍ V RAJCI,   ktorý sa uskutoční v pondelok 31.12.2018. Program: od 23.00… viac informácii
Rajecký primátorský punč a poslanecká kapustnica 2018 Rajecký primátorský punč a poslanecká kapustnica 2018
18.12.2018
    Primátor a poslanci Mestského zastupiteľstva v Rajci vás pozývajú na     PRIMÁTORSKÝ PUNČ A POSLANECKÚ KAPUSTNICU piatok 21… viac informácii
Živý betlehem v Rajci 2018 Živý betlehem v Rajci 2018
18.12.2018
  Mesto Rajec a ochotnícky divadelný súbor Kožkár  vás pozývajú na divadelné predstavenie ŽIVÝ BETLEHEM, ktoré sa uskutoční v piatok 21… viac informácii
XX. Rajecký mestský ples XX. Rajecký mestský ples
18.12.2018
    Mesto Rajec vás srdečne pozýva na XX. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v sobotu 2.2.2019 o 19.30 hod. v sále Kultúrneho domu… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 12/2018 Rajčan 12/2018
17.12.2018
RAJČAN 12/2018, súbor PDF (9MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Knihu RAJECká dolina slávnostne… viac informácii
Rajčan 11/2018 Rajčan 11/2018
12.11.2018
RAJČAN 11/2018; súbor PDf (5 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Kompostéry v každom rodinnom dome… viac informácii
Rajčan 10/2018 Rajčan 10/2018
15.10.2018
RAJČAN 10/2018; súbor PDF (5,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto Rajec vydáva novú knihu o… viac informácii
Rajčan 9/2018 Rajčan 9/2018
10.09.2018
RAJČAN 9/2019; súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Športová hala sa začala… viac informácii

Šport

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov
28.10.2018
FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov, ktoré sa chcú naučiť hrať futbal alebo zdokonaliť v tomto najpopulárnejšom športe na… viac informácii
Pozvánka na futbal; Upozornenie - zmena hracieho termínu Pozvánka na futbal; Upozornenie - zmena hracieho termínu
28.10.2018
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. FK Slávia Staškov v sobotu 27.10. o 14:00 h; Dorastenci FK Rajec vs. TJ Višňové v… viac informácii
23.09.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec 3:1 23.09.2018 ŠK Javorník Makov - FK Rajec 3:1
19.10.2018
23.09.2018 Šk Javorník Makov - FK Rajec 3:1 viac informácii
14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1 14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1
19.10.2018
14.10.2018 FK Rajec - ŠK Dynamo Diviaky 4:1 viac informácii

Fotogaléria

Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI
18.10.2018
Ladislavské hody 2018 - HUDOBNÁ SKUPINA HEĽENINE OČI foto Daniel Stehlík; https://www.facebook.com/cvakslovensko viac informácii
Oslavy SNP - 2007 Oslavy SNP - 2007
09.10.2018
Oslavy SNP - 2007 viac informácii
RAJČAN - 50. rokov RAJČAN - 50. rokov
09.10.2018
RAJČAN - 50. rokov viac informácii
Deň matiek - 2009 Deň matiek - 2009
09.10.2018
Deň matiek - 2009 viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
13.12.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa