Úvod

Dobročinná zbierka

Dobročinná zbierka
  Mesto Rajec organizuje DOBROČINNÚ ZBIERKU, ktorá sa uskutoční od pondelka 15.10. do piatka 19.10.2018 denne od 8.00 do 17.00 hod. v klubovni oddelenia kultúry Mestského úradu Rajec - letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské)- nepoškodená obuv všetkých druhov- deky, uteráky,… viac informácii

Slávnostné otvorenie Vyhliadkovej veže na Dubovej

Slávnostné otvorenie Vyhliadkovej veže na Dubovej
  Mesto Rajec vás pozýva na SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VYHLIADKOVEJ VEŽE NA DUBOVEJ nedeľa 14. októbra 2018od 14. do 17. hod.pri kríži pod Dubovou- slávnostné otvorenie Vyhliadkovej veže na Dubovej- informácie o Náučnom chodníku okolím Rajeckého hradu a o Rajeckom hradeObčerstvenie: guláš, pivo /… viac informácii

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Hurbanova - Jánošíkova - Námestie SNP - Sládkovičova - Záhradnicka

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Hurbanova - Jánošíkova - Námestie SNP - Sládkovičova - Záhradnicka
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa      15.10.2018 od 7:30 hod. do 16:00 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy… viac informácii

Pozvánka na futbal

Pozvánka na futbal
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. ŠK Dynamo Diviaky v nedeľu 14.10. o 14:30 h; Dorastenci FK Rajec vs. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou v sobotu 13.10. o 14:30 h; Žiaci - FK Rajec vs. MŠK Kysucké Nové Msto-B v sobotu 13.10. o 10:00 h;     viac informácii

Kompostér do každého rodinného domu

Kompostér do každého rodinného domu
 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec   Mesto Rajec realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je predchádzanie vzniku… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec

  Návrh VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 ...viac informácií Návrh VZN Mesta Rajec o dani za psa na kalendárny rok 2019 ...viac informácií              … viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2019

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2019. ...viac informácií   viac informácii

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľbu primátora mesta Rajec   Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných… viac informácii

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Rajci    Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam… viac informácii

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania   v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.     Právo voliť Právo voliť do orgánov… viac informácii

Zber nadrozmerných odpadov od 08.10. - 26.10.2018

   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 08.10. - 26.10.2018 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne: od 08.10. - do 12.10. - Partizánska (pri Drevospektrum),- Partizánska (turbínsky kanál),- Hviezdoslavova,- Mudrochova (pri… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Elektromobil pre mesto Rajec

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka postupom podľa §117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Elektromobil pre mesto Rajec 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: Mesto Rajec Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec… viac informácii

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov

FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov
FK Rajec pozýva do svojich radov deti vo veku od 6 do 10 rokov, ktoré sa chcú naučiť hrať futbal alebo zdokonaliť v tomto najpopulárnejšom športe na svete. Tréningy prípravky sú každú stredu a piatok o 16:30 h. na futbalovom štadióne.       viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.  Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe… viac informácii

Register podnikateľských subjektov

Vážená podnikateľka, vážený podnikateľ, organizácia        Mesto Rajec v rámci zvyšovania kvality spolupráce s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na území mesta pripravuje centrálny register podnikateľských subjektov na svojom webovom sídle. Našim cieľom je sprostredkovať… viac informácii

Mesto

Materská škola, Mudrochova č. 930/10, Rajec Materská škola, Mudrochova č. 930/10, Rajec
09.10.2018
          Materská škola - ul. Mudrochova Školský rok 2018/2019               … viac informácii
Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51,  Rajec Materská škola, Obrancov mieru č. 400/51, Rajec
09.10.2018
    Materská škola  -  Obrancov mieruŠkolský rok 2018/2019 Zriaďovateľ materskej školy: Mesto Rajec Námestie SNP č. 2/2,… viac informácii
Rozhľadňa – vyhliadková veža na Dubovej Rozhľadňa – vyhliadková veža na Dubovej
07.10.2018
Wieża widokowa - wieża widokowa na Dubovie   Od września na horyzoncie masywu Dubová znajduje się wieża widokowa, która została… viac informácii
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Rajec
25.09.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľbu primátora mesta Rajec   Mesto Rajec u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180… viac informácii

Samospráva

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec
12.10.2018
  Návrh VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 ...viac informácií Návrh VZN… viac informácii
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva - 11. októbra 2018
11.10.2018
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   dňa: 8. októbra 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v… viac informácii
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2019
08.10.2018
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2019. ...viac informácií   viac informácii
MsZ - Uznesenia - rok 2018
17.09.2018
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2018 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac… viac informácii

Mestský úrad

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Hurbanova - Jánošíkova - Námestie SNP - Sládkovičova - Záhradnicka Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - ul. 1. mája - Hurbanova - Jánošíkova - Námestie SNP - Sládkovičova - Záhradnicka
14.10.2018
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny       Oznamujeme Vám, že dňa  … viac informácii
Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 11. – 12. október 2018 Dočasné obmedzenia železničnej dopravy 11. – 12. október 2018
14.10.2018
  V dňoch 11. – 12. októbra 2018 budú ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej… viac informácii
Projekt - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec Projekt - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec
12.10.2018
Projekt Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec Poskytovateľ dotácie Ministerstvo životného… viac informácii
Projekt - Návšteva v Rýmařove - Malí řemeslníci Projekt - Návšteva v Rýmařove - Malí řemeslníci
05.10.2018
Projekt Malí řemeslníci Poskytovateľ dotácie Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód výzvy, názov FMP/CZ/1/11b Operačný program… viac informácii

Mestská polícia

Našiel sa detský bicykel. Našiel sa detský bicykel.
29.09.2018
Našiel sa detský bicykel.     Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti… viac informácii
Našiel sa detský bicykel.
25.09.2018
Našiel sa detský bicykel.   Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti spojené… viac informácii
Našiel sa detský bicykel.
25.09.2018
Našiel sa detský bicykel.   Občan, ktorý sa domnieva, že by mohlo ísť o jeho bicykel a dokáže uviesť dostatočne presvedčivé skutočnosti spojené… viac informácii
Deň polície Deň polície
17.09.2018
Deti zo ZŠ Lipová ďakujú príslušníkom Jazdeckej polície Prezídia PZ Bratislava, Mestskej polície Rajec, Obvodného oddelenia Rajec a Hasičského a… viac informácii

Výstavba

Kompostér do každého rodinného domu Kompostér do každého rodinného domu
12.10.2018
 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec   Mesto Rajec realizuje projekt… viac informácii
Zber nadrozmerných odpadov od 08.10. - 26.10.2018
22.09.2018
   Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 08.10. - 26.10.2018 zber nadrozmerných odpadov. Veľkoobjemové kontajnery budú… viac informácii
Úplná uzávierka železničného priecestia na ceste 1/64 k.ú. Kľače
17.09.2018
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA OBLASTNÉ RIADITEĽSTVOŽILINA, SMSÚ ŽTS TO ŽILINA železničná stanica Žilina, ul. Hviezdoslavova 7, 010 01… viac informácii
Plán otvárky prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja dobývací priestor Rajec
17.09.2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na… viac informácii

Kultúra

Rajecký lampiónový sprievod 2018 Rajecký lampiónový sprievod 2018
15.10.2018
  Materské školy v Rajci v spolupráci s Mestom Rajec pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku vás pozývajúna RAJECKÝ LAMPIÓNOVÝ… viac informácii
Dobročinná zbierka Dobročinná zbierka
15.10.2018
  Mesto Rajec organizuje DOBROČINNÚ ZBIERKU, ktorá sa uskutoční od pondelka 15.10. do piatka 19.10.2018 denne od 8.00 do 17.00 hod. v… viac informácii
Slávnostné otvorenie Vyhliadkovej veže na Dubovej Slávnostné otvorenie Vyhliadkovej veže na Dubovej
15.10.2018
  Mesto Rajec vás pozýva na SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VYHLIADKOVEJ VEŽE NA DUBOVEJ nedeľa 14. októbra 2018od 14. do 17. hod.pri kríži pod Dubovou-… viac informácii
Deň šedín a kvetín Deň šedín a kvetín
12.10.2018
  Mesto Rajec organizuje pri príležitosti Október – mesiac úcty k starším stretnutie jubilantov DEŇ ŠEDÍN A KVETÍN koncert speváčky JADRANKA… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 10/2018 Rajčan 10/2018
15.10.2018
RAJČAN 10/2018; súbor PDF (5,50 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Mesto Rajec vydáva novú knihu o… viac informácii
Rajčan 9/2018 Rajčan 9/2018
10.09.2018
RAJČAN 9/2019; súbor PDF (6 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Športová hala sa začala… viac informácii
Rajčan 7-8/2018 Rajčan 7-8/2018
13.07.2018
 RAJČAN 7-8/2018; súbor PDF (7 MB)   V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Pozvánky; Bytový dom sa… viac informácii
Rajčan 6/2018 Rajčan 6/2018
19.06.2018
RAJČAN 6/2018, súbor PDF (9,50 MB) V tomto čísle si prečítate:Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nový bytový dom sa už začne stavať – na… viac informácii

Šport

Pozvánka na futbal Pozvánka na futbal
14.10.2018
Pozvánka na futbal: Majstrovské futbalové stretnutie: FK Rajec vs. ŠK Dynamo Diviaky v nedeľu 14.10. o 14:30 h; Dorastenci FK Rajec vs. TJ Spartak… viac informácii
30.09.2018 FK Rajec - ŠK Olympia Bobrov 1:0 30.09.2018 FK Rajec - ŠK Olympia Bobrov 1:0
09.10.2018
30.09.2018 FK Rajec - ŠK Olympia Bobrov 1:0 viac informácii
Prijímateľ finančných prostriedkov: Šachový klub Rajec 2018
03.10.2018
  V rámci Zmluvy o refundácii poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu športovým klubom pracujúcim s aktívnou… viac informácii
17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ 17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ
17.09.2018
17.06.2018 FK RAJEC - víťaz V. ligy dospelí - skupina A - SsFZ ...vo väčšom rozlíšení (tu) viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
24.09.2018
MESTSKÝ ÚRAD RAJEC ÚRADNÉ HODINY Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00 Utorok 8:00-11:00   Streda 8:00-11:00 12:00-16:00 Štvrtok 8… viac informácii
PRVÁ POMOC PRVÁ POMOC
18.05.2018
112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉMKoordinačné stredisko 150 HASIČI 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC 18 300 HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158… viac informácii
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
26.04.2018
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov   V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť… viac informácii
MESTSKÁ POLÍCIA MESTSKÁ POLÍCIA
18.10.2017
  MESTSKÁ POLÍCIA  159 - TIESŇOVÉ VOLANIE          Mesto Rajec zriadilo mestskú  … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa