Autor: Miroslav Bros, 02.02.2013
 
              PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
 
 Kultúrny dom Rajec
KULTÚRNY DOM
Kontakt:                              ...viac informácií (tu)                            
Adresa:  Mestský úrad Rajec - oddelenie kultúry a športu
              Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 
Telefón:  
041 - 542 20 67; 041 - 542 47 03; 0910 909 049 
              tomas.stransky@rajec.sk
Tlačivá:
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Kultúrny dom - 
DOCX ODT PDF
 Klub dôchodcov Rajec
KLUB DÔCHODCOV
Kontakt:                             ... viac informácií (tu)
Adresa:  Mestský úrad Rajec - organizačno-administratívne oddelenie
              Námestie SNP 2/2,015 01 Rajec 

Telefón:  041 - 507 65 11    Fax:  041 - 542 22 24
                Denné centrum - Klub dôchodcov
Telefón: 041- 542 25 32 vždy od 14.00 - 17.00 hod.
                denne okrem piatku a soboty.
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Klub dôchodcov -
DOCX ODT PDF
 Radnica
RADNICA
Kontakt:
Adresa:  Mestský úrad Rajec - organizačno-administratívne oddelenie
             Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 

Telefón:  041 - 507 65 11    Fax:  041 - 542 22 24
              
 
VEĽKÁ ZASADAČKA MsÚ
Kontakt:                          
Adresa:  Mestský úrad Rajec - oddelenie kultúry a športu
             Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 

Telefón:  041 - 542 20 67; 041 - 542 47 03; 0910 909 049
               tomas.stransky@rajec.sk
Tlačivá:
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Veľká zasadačka -
DOCX ODT PDF
 
MALÁ ZASADAČKA MsÚ
Kontakt:                          
Adresa:  Mestský úrad, organizačno-administratívne oddelenie
             Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 

Telefón:  041 - 507 65 11    Fax:  041 - 542 22 24
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Malá zasadačka -
DOCX ODT PDF

 

Zásady o hospodárení s majetkom Mesta Rajec platné od 25.3.2021
(dokument sa vám zobrazí po kliknutí na tento odkaz: http://www.rajec.info/files/82744-Zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-mesta.pdf)