Pozvánka - zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci - 16.3.2021

Autor: Zuzana Ščasná, 10.03.2021
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci
 
 
Vybavuje: Bahledová
Tel: 0907/904 547
Email: ivana.bahledova@rajec.sk 
V Rajci, 09.03.2021
 
P O Z V Á N K A
 
 
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 16. marca 2021 (utorok) o 15,00 hod. so stretnutím na MsÚ  Rajec v malej zasadačke na 1. poschodí.
 
Program:

1. Pastorek Patrik – odkúpenie pozemku pre rozšírenie oplotenia – 2. kolo
2. Kollárová Jozefína – RAJKA – prenechanie nebytového priestoru v Kultúrnom dome do nájmu – 2. kolo
3. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
4. Rôzne
 
 
S pozdravom
 
 
 
Mgr. Róbert Augustín, v.r.
predseda komisie