Z nášho života - Fotogaléria

Športové popoludnie s nádaciou Volkswagen Slovakia

Športové poloudnie s nadáciou Volkswagen Slovakia; (pozn. kliknutím na obrázok - väčšie rozlíšenie)(pozn. kliknutím na obrázok - väčšie rozlíšenie) Športové poloudnie s nadáciou Volkswagen Slovakia
 
 
19. októbra sme sa stretli na školskom dvore Materskej školy na Mudrochovej ulici, aby sme si užili krásne slnečné popoludnie a radosť z dokončenej práce.
 
Už z diaľky pútal pozornosť nový prístrešok nad pieskoviskom s obrovskou červenou mašľou, ku ktorému sme sa dostali alejou trpaslíkov, ktorí potešili nielen deti, ale i dospelých. Na školskom dvore boli pripravené rôzne športové stanovištia pre deti. Najviac detí skončilo v pieskovisku, kde mohli rozvíjať svoju fantáziu pri stavaní ciest, hradov, pečení koláčikov, ale boli aj také, ktoré skúšali beh po piesku a skákanie z miesta s doskokom do piesku. Pod prístreškom sa nachádza aj drevený masívny nábytok (3 stoly a 6 lavíc), ktoré deti spoločne s rodičmi využili na kreslenie, či len tak na oddych. Deti, ktoré uprednostnili pohyb po tráve si zahrali hokejbal, naháňačku, hádzali kruhy na cieľ, hojdali sa na vynovených hojdačkách, kreslili kriedou na chodník, hrali kolky alebo si skúšali svoju silu a vytrvalosť na preliezačkách. Ku každému krásnemu nápadu patrí aj chutné občerstvenie, o ktoré sa postarali super maminky a starké. Tak sme si mohli všetci spoločne pochutiť na koláčoch a teplom čaji, ktorý pripravili naše pani kuchárky.
 
Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí náš projekt finančne a materiálovo podporili:
Mesto Rajec, Nadácia Volkswagen Slovakia, Chalupy AKZ, s.r.o., Projektant Ing. Ivana Majčinová, Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, Drevodom Rajec, s.r.o., Dolkam Šuja, a.s., Redston, s.r.o., Stavebniny Fapšo, Mepura, s.r.o., Pavol Sudor – Zrubstoly, Vaša záhrada, s.r.o., Bineko, s.r.o., Pavol Líška – traktor, Jozef Mikunda – bager, Autodoprava Janisek, HG Helios Group.
 
Veľakrát sme si povedali, že to, čo robíme nerobíme pre seba, ale pre naše deti. Takže drahí rodičia, starí rodičia i vy, ktorí ste nám prišli pomôcť, lebo sa vám páčil náš nápad a nadšenie
ĎAKUJEME! Veď niet krajšieho ocenenia za našu snahu ako úsmevy našich detí.

Deň materských škôl na Slovensku

  Deň materských škôl na Slovensku
4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária Terézia Brunswicková. Tento deň oslavujeme ako Deň materských škôl na Slovensku. Aj pre naše materské školy bol tento deň sviatkom, ktorý sme s okolitými materskými školami oslávili v Kultúrnom dome v Rajci a zabavili sa so skvelými hudobníkmi Julou a Truľom - Spadli z jahody.        ... fotoreportáž (tu)
Deň materských škôl na Slovensku4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária Terézia Brunswicková. Tento deň oslavujeme ako Deň materských škôl na Slovensku.Aj pre naše materské školy bol tento deň sviatkom, ktorý sme s okolitými materskými školami oslávili v Kultúrnom dome v Rajci a zabavili sa so skvelými hudobníkmi Julou a Truľom - Spadli z jahody. Deň materských škôl na Slovensku4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária Terézia Brunswicková. Tento deň oslavujeme ako Deň materských škôl na Slovensku.Aj pre naše materské školy bol tento deň sviatkom, ktorý sme s okolitými materskými školami oslávili v Kultúrnom dome v Rajci a zabavili sa so skvelými hudobníkmi Julou a Truľom - Spadli z jahody. Deň materských škôl na Slovensku4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária Terézia Brunswicková. Tento deň oslavujeme ako Deň materských škôl na Slovensku.Aj pre naše materské školy bol tento deň sviatkom, ktorý sme s okolitými materskými školami oslávili v Kultúrnom dome v Rajci a zabavili sa so skvelými hudobníkmi Julou a Truľom - Spadli z jahody. Deň materských škôl na Slovensku4. novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola Mária Terézia Brunswicková. Tento deň oslavujeme ako Deň materských škôl na Slovensku.Aj pre naše materské školy bol tento deň sviatkom, ktorý sme s okolitými materskými školami oslávili v Kultúrnom dome v Rajci a zabavili sa so skvelými hudobníkmi Julou a Truľom - Spadli z jahody.

Náš život... školský rok 2012/2013

Náš život... školský rok 2012/2013; Deň jablka, Deň srdca, Deň Zeme, divadelné predstavenia - Farby, Pampúšik, Chlapček z tekvice, Popolvár, Zázračná krajina, Medovníkový domček, návšteva u hasičov, karneval, hrabanie lístia, kreslenie na asfalt, kúzelník, Mikuláš, návšteva Mestskej polície, Šarkaniáda, Veľkonočné tvorivé dielne, veselé zúbky, Vianoce, zimná vychádzka

Náš život... školský rok 2009/2010

Náš život... rok 2008

Rekonštrukcia materskej školy

Stavebné úpravy objektov A, B, C MŠ Rajec – ul. Mudrochova č. 930
• Operačný program: Regionálny operačný program
• Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR
• Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
• Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
• Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy a zlepšenie podmienok procesu výchovy a vzdelávania
• Začiatok realizácie: 01/2010
• Ukončenie realizácie všetkých aktivít súvisiacich s projektom: 02/2011
• Nenávratný finančný príspevok: 188 827,15 EUR
• Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
• Zhotoviteľ, dodávateľ: Minol, s.r.o., Fatranská 679/16, 013 01 Teplička nad Váhom
• Stavebné povolenie: č.j. 01/87/2008/ST/07-Ja zo dňa 04.04.2008 vydané Obcou Šuja
• Stavebný dozor: Ing. Ján Drugda
• Celkové náklady stavby: 264 359,37 €
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa