Informačný blok

ms logo
Materská škola  - ul. Mudrochova

Zriaďovateľ:
 
Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec
 
Kontakt: 

Adresa:
Materská škola, Mudrochova č. 930/10, 015 01 Rajec 
Telefón:  041/ 542 24 26, 0905 804 309
e-mail:    msmud@rajec.sk
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa