Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
 Informácie pre voliča
 
 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na
sobotu 29. februára 2020 od 07.00 h do 22.00 h.
 
 
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
 
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 
-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.
 
 
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou
 
Mesto Rajec oznamuje, že elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby
do Národnej rady SR 2020 je    podatelna@rajec.sk
 
Voľby do NR SR - úvodná stránka

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu   MESTO RAJEC   zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020,   podatelna@rajec.sk alena.urikova… viac informácii

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky     Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky číslo 556 zo dňa 13. novembra 2019 a Harmonogramu organizačno… viac informácii

Volebné okrsky a volebné miestnosti

V zmysle Rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 zo dňa 04. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, primátor mesta, Ing. Milan Lipka dňa 28. novembra 2019 určil v meste Rajec štyri volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne: … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa