Voľba prezidenta Slovenskej republiky - 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
   Voľby prezidenta Slovenskej republiky Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republikya určil deň ich konania   na sobotu 16. marca 2019voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h   Ak v prvom kole… viac informácii

Informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.     Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta… viac informácii

Volebné okrsky a volebné miestnosti

V zmysle Rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 zo dňa 10.januára 2019 primátor mesta, Ing. Milan Lipka dňa 28. januára 2019 určil v meste Rajec štyri volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne::   Volebný okrsok č. 01 Volebný okrsok číslo 01… viac informácii

e-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu   MESTO RAJEC   zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie Hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v dňoch 16.marca 2019 a 30.… viac informácii

e-mailová adresa na doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v meste Rajec   MESTO RAJEC   zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v meste Rajec pre… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa