Pozvánky na zasadnutia MsZ a komisií pri MsZ

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 29.11.2023

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 29.11.2023
Primátor mesta Rajec   V Rajci dňa 22. novembra 2023 POZVÁNKA     V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktor… viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 9 13 17 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa