Pozvánky na zasadnutia MsZ a komisií pri MsZ

P O Z V Á N K A - mimoriadne zasadnutie MZ - 04. júna 2020 o 16.00 h

POZVANKA   V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie   mestského zastupiteľstva,   ktoré sa uskutoční dňa 04. júna 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci.   Návrh programu: Otvorenie,… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 14. máj 2020

POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 14. mája 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.   Návrh programu: Otvorenie, určenie… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie finančná komisia

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci V Rajci, 21.4.2020   Pozvánka   Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční 27.4.2020 (pondelok) prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie výstavby a životného prostredia

Komisia výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci   Vybavuje: Bahledová Tel: 0907/904 547 Email:ivana.bahledova@rajec.sk V Rajci, 20.04.2020   POZVÁNKA   Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci, ktoré sa uskutoční formou e-mailovej… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MsZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 20.04.2020   POZVÁNKA               Pozývam Vás na  zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční formou… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 27. február 2020

V Rajci dňa 21. februára 2020   POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie   mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport

    KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 13.1.2020   POZVÁNKA     Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 04.03.2020 (t.j. streda) o 16.00 hod v … viac informácii

Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie pri MsZ v Rajci

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci     V Rajci, 10.2.2020   POZVÁNKA   Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční 18.2.2020 (utorok)  o 1600 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci   Vybavuje: Bahledová Tel: 0907/904 547 Email: ivana.bahledova@rajec.sk   V Rajci, 11.02.2020     POZVÁNKA   Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 17.… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MsZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec Rajec, 04.02.2020   POZVÁNKA   Pozývam Vás na verejné zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci, ktoré sa uskutoční   dňa 10. februára 2020 (t.j. pondelok) o15.15 hod., v malej zasadačke MsÚ, na 1.… viac informácii
« späť 1 5 8 9 10 11 12 13 14 15 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa