Pozvánky na zasadnutia MsZ a komisií pri MsZ

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 14.6.2021

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 14.6.2021
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci  POZVÁNKA           Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2021 … viac informácii

Pozvánka na zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci konanej dňa 02.06.2021

Pozvánka na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci konanej dňa 02.06.2021
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                                   … viac informácii

Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 26.5.2021

Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 26.5.2021
Primátor Mesta Rajec   V Rajci dňa 20. mája 2021   POZVÁNKA   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam   mimoriadne zasadnutie mestského… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci dňa 3.6.2021

Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci dňa 3.6.2021
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORTpri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec  Rajec 18.5.2021   POZVÁNKA           Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultú… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 17.5.2021

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 17.5.2021
MESTO   RAJEC  Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Rajec      Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Da… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 17.5.2021

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 17.5.2021
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci       Vybavuje: Bahledová Tel: 0907 904 547 Email: ivana.bahledova@rajec.sk  V Rajci, 11.05.2021   POZVÁNKA           Pozývame V… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 29.4.2021

Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 29.4.2021
PRIMÁTOR MESTA RAJEC     V Rajci dňa 22. apríla 2021   P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie … viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 20.4.2021

Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 20.4.2021
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                                   … viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 19.4.2021

Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci dňa 19.4.2021
MESTO   RAJEC Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Rajec     Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša… viac informácii

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 19.4.2021

Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 19.4.2021
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci                                                               … viac informácii
« späť 1 5 8 9 10 11 12 13 14 18 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa