Pozvánky na zasadnutia MsZ a komisií pri MsZ

Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci - 7.10.2020

Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci - 7.10.2020
Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec     Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajziková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK … viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 28.9.2020

Pozvánka - zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 28.9.2020
PRIMÁTOR MESTA RAJEC   V Rajci dňa 18. septembra 2020   P O Z V Á N K A      V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 28… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci - 22.9.2020

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                                                                … viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci - 16.9.2020

Mesto Rajec Nám. SNP 2/2, PSČ 015 22   Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajziková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK    … viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MsZ v Rajci - 10.9.2020

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec   Rajec 7.9.2020   POZVÁNKA               Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční 10.9.… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci - 10.9.2020

  Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci   Podľa rozdeľovníka   Vybavuje: Bahledová Tel: 0907/904 547 Email: ivana.bahledova@rajec.sk   V Rajci, 04.09.2020   P O Z V Á N K A         Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a… viac informácii

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 13.08.2020

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 13.08.2020
P O Z V Á N K A   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie  mestského zastupiteľstva   ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.  … viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajziková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK           … viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci                                          … viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec                                      … viac informácii
« späť 1 5 8 9 10 11 12 13 14 15 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa